Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije, danas je uputio inicijativu prema Vladi Federacije, kojom traži da se u pripremi rebalansa budžeta za 2016. godinu sredstva planirana za finansiranje parlamentarnih stranaka preusmjere na formiranje Porodičnog fonda. Gratz poručuje da bi se time, uz jedinstvenu stopu plaćanja dobitaka te izmjenu Zakona o igrama na sreću, postavili temelji za osiguranje alternativnih izvora finansiranja jedinstvenih naknada za porodilje na području cijele Federacije.

„Naša stranka već dvije godine, zajedno sa civilnim društvom, zagovara konkretno rješenje protiv neravnopravnosti porodilja, te razlika u njihovim primanjima na ime porodiljske naknade od kantona do kantona. Tu razlike postoji i u poziciji zaposlenih/nezaposlenih porodilja, ali i između zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Ovu inicijativu smo prije par dana pokrenuli i preko našeg zastupnika u Skupštine BPK Nena Zuke, gdje tražimo da jedinstveni Porodični fond na nivou Federacije osigura jedinstvene naknade, te da na taj način direktno rasteretimo i poslodavce i nerazvijene kantone“, kazao je Dennis Gratz.

„Pored oko 45 miliona koji bi bili naplaćeni na ime poreza po osnovu dobitaka ispod 100 maraka u kladionicama, koji su sada neoporezovani, alociranje sredstava koja su planirana za stranke bila bi dovoljna kao temelj za pokretanje programa. Ranije studije su ponudile tri modela koji predviđaju izdvajanja za porodilje na nivou Federacije od 88 do 150 miliona konvertibilnih maraka. Ako uzmete u obzir predložena dva alternativna izvora, uz redovne prihode koji se po ovom osnovu ostvaruju iz doprinosa za zdravstvo, smatram da bismo imali zaokruženu cjelinu koja bi bila prihvatljiva svima”, kazao je Gratz.

“Jasno je da svi moraju preuzeti dio tereta za zaštitu ove kategorije stanovništva. Moramo ponuditi sistemska i konkretna rješenja, ali to ne smije biti spisak želja. Kada nešto predlažemo, trebamo reći i odakle novac za to. Naša stranka je ovdje ponudila rješenje i mislim da Vlada treba pokrenuti ovu temu“, zaključio je Gratz.