Zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta Dennis Gratz upozorava da Vlada ne dopušta stavljanje na dnevni red Prijedloga zakona o zabrani zapošljavanja užih članova porodice predsjednika i potpredsjednika FBiH i članova Vlade FBiH u javnim organima.
“Prošlo je godinu dana od kada sam uputio u parlamentarnu proceduru ovaj prijedlog, uz procjenu efekata i pojašnjenja vezana za posebne uslove izuzetaka od diskriminacije koje opravdavaju ovo rješenje. Vlada još uvijek uskraćuje mišljenje i ne dopušta da se isti nađe na dnevnom redu”, kazao je zastupnik Gratz.
“Desetine prijedloga, zakonskih rješenja i inicijativa opozicije čekaju i tu je najveća krivica resornih ministarstava i rukovodstva oba doma Parlamenta Federacije. Najlakše je zabaviti javnost huškanjem, a najteži posao je usvajati politike koje donose promjene. Želim da ostane zapamćeno da sam predložio gotov zakon o borbi protiv nepotizma, koji bi – da je usvojen – pojačao povjerenje građana u sistem i vladavinu prava, a da sam od SDA-SBB-HDZ koalicije dobio godinu dana šutnje”, zaključio je Gratz.