Prethodni vikend su se članovi i članice Naše stranke, uključujući i vijećnike/ce kako NS tako i LDS u organizaciji Friedrich Naumann Stiftung imali priliku educirati na temu Zemljišne politike i Poboljšanja uslova za lokalno poduzetništvo.

Predavačice na seminaru su bile gđa. Dijana Bilanović koja je svoje veliko iskustvo u oblasti poduzetništva i konsaltinga u oblasti sticanja BFC podijelila sa uečsnicima/cama, te potpredsjednica Naše stranke, dr. Nasiha Pozder, koja je govorila na temu Zemljišne politike i pojednostavljivanja procedura unutar ove oblasti a sa aspekta privlačenja investitora u lokalnu zajednicu.

Polaznici/ce seminara su sa ovog seminara iz ciklusa Mandatenet-a ponijeli nova iskustva koja su kroz diskusiju i radni dio dvodnevne sesije imali priliku provjeriti upotrebom vrlo konkretnih alata na primjerima svojih lokalnih zajednica.

“Ovakve sesije na kojima se u radnoj atmosferi sreću politički aktivisti/ce iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, od Sanskog Mosta, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Zenice, do Gračanice, Tuzle i td. su odličan način razmjene iskustava, ali i preduslov za iznalaženje rješenja za probleme koji su u svim lokalnim zajednicama, naravno uz određene specifičnosti, najčešće isti. U narednom periodu ćemo intenzivirati rad na temama koje su prepoznate kao ključne s ciljem definisanja konkretnih rješenja”, izjavila je Pozder.