U Lukavcu je otvorena prva dječija javna kuhinja u BiH. U Našoj stranci cijenimo dobre namjere svih koji su učestvovali u njenom kreiranju, ali smatramo da su odabrali pogrešan put i realizaciju pomoći socijalno ugroženoj djeci.

„Djeca su najranjiviji dio društva, pogotovo ona u stanju socijalne potrebe. Njih ne smijemo stigmatizirati kroz ulazak u javnu kuhinju jer u fazi odrastanja to doživljavaju kao ponižavajuće i vrlo lako mogu biti izloženi izrugivanju vršnjaka. Osim toga, otvoreno označena kao djeca koja koriste javnu kuhinju lagan su plijen svima onima koji su spremni okoristiti se različitim zloupotrebama djece“, rekao je Dino Osmanović, potpredsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Lukavcu, dodajući da je iz navedenih razloga posebno iznenađuje podrška toj javnoj kuhinji kojom se hvale Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, koji je i podijelio prve obroke djeci.

Za pomoć smo djeci, ali da ona dolazi do njih preko onih koji o djeci brinu: roditelja, staratelja, socijalnih i drugih ustanova.