Nepropisno parkiranje godinama je problem s kojim niti jedna vlast u opštini Lukavac ne želi da se suoči. Bez rada pripadnika policijske uprave na kažnjavanju takvih vozača, ali i angažmana opštinskih službi, ovaj problem nikada neće biti riješen.

Potpredsjednik OO Naše stranke Lukavac Dino Osmanović kaže kako je općinski načelnik još 2017. sa svojom službom predložio lokacije javnih parkirališta u Lukavcu na kojima će biti postavljeni aparati za naplatu, kao i cijene parkiranja. Međutim, od te inicijative do danas nije bilo ništa. Naša stranka smatra da se samo ovim potezom problem parkiranja u Lukavcu ne može riješiti. Prije svega potrebno je zaštititi pješake i zelene površine, a tek nakon toga regulisati parking mjesta. Kao rješenje predloženo je postavljanje zaštitnih stubova i betonskih polulopti.

„Zašto se ne ugledamo na gradove širom svijeta, kao i  susjednu Tuzlu koja je problem parkiranja na pješačkim zonama i zelenim površinama riješila prije gotovo 10 godina. Tražimo od Općine da se angažuje na zaštiti pješaka i uređenju grada postavljanjem zaštitnih stubova i betonskih polulopti i na taj način omogući pješacima slobodno kretanje površinama, koje su im zakonski dodijeljene“, kaže Osmanović.

U rješenju koje predlaže Naša stranka, betonske polulopte je potrebno postaviti na trotoare radi mogućnosti prolaza sanitetskim i vatrogasnim vozilima, dok zaštitne stubove treba postaviti na mjestima gdje je moguće parkiranje na zelene površine. „Vrijeme je da Općina pored obećanja, počne da radi na konkretnim stvarima. Zelenih površina je sve manje, nedavno smo upozoravali na njihovo uništavanje posipanjem kamena čime se prave improvizovani privatni parkinzi, ali načelnik koji je upoznat s problemom i opštinska administracija nisu učinili ništa po tom pitanju“, naglašava Osmanović uz ponovljen poziv općinskim vlastima da oslobode Lukavac od nelegalno parkiranih vozila i vrate građanima zelene površine i pješačke zone.