SLUŠAJ ME

U više navrata vijećnici Naše strane u Općinskom vijeću Centar su inicirali rekonstrukciju Kranjčevićeve ulice. Također, prilikom usvajanja budžeta u proteklom periodu insistirali su da se predvidi budžetska stavka za to, što je u posljednja dva budžeta Općine i bilo usvojeno. Međutim, do realizacije nije dolazilo zbog nekooperativnosti rukovodstva ViK-a, koji su objašnjavali da ta ulica nije prioritet i da nemaju kapacitete za rekonstrukciju.

Dolaskom nove Vlade i Srđana Mandića, potpredsjednika Naše stranke, na čelo Ministarstva komunalne privrede KS, problem je riješen. Uradit će se rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i postavljanje novog asfalta duž cijele Kranjčevićeve ulice. Realizacija projekta bi trebala krenuti od septembra ove godine.