Članica Naše stranke u Starom Gradu Adla Kupusović pripremila je dvije inicijative vezane za uređenje prostora i postavljanje turističke signalizacije. Inicijative su na zadnjoj sjednici OV Stari Grad vijećnici NS-a (Vedran Grebo i Vibor Handžić) predali općinskim službama.

„U ulici Pod bedemom (MZ Vratnik), na padini prema ulici Nevjestina, između Žute tabije i naseljenog stambenog objekta pod brojem 1, nalaze se gomile smeća, koje već liče na mini deponiju. Komunalne službe uklanjaju smeće koje se nađe na ulici, nakon što ga psi lutalice donesu iz padine, ali to ne rješava problem onečišćene padine. Zbor opasnosti od širenja zaraznih bolesti, a onda i zbog izgleda, potrebno je detaljno očistiti navedeni lokalitet“, pojasnila je Adla Kupusović.

„U samoj jezgri Starog Grada, turisti se često izgube tražeći historijske i kulturne znamenitosti. S obzirom da ne postoje pokazatelji koji usmjeravaju prema, recimo, Svrzinoj kući, Bijeloj tabiji ili Kasarni Jajce, predložila sam postavljanje turističkih totema na barem dvije lokacije – jedan na prostoru ispod ulice Kovači, a drugi pored štanda Sarajevo taksija. Oni bi imali uniformisani okvir, sa imenom kulturne/historijske lokacije i strelicom smjera, te brojem metara ili kilometara udaljenosti“, kazala je o svojoj drugoj inicijativi.

„Osim što bi usmjeravali turiste ka znamenitostima, totemi bi mogli biti korišteni i za usmjeravanje prema određenim ugostiteljskim objektima. Cilj je da obje njihove strane budu vidljive i marketinški relevantne kako bi zainteresovani pravni subjekti mogli zakupljivati prostor za reklamu. Tako bi cjelokupna aktivnost nabavke i postavljanja totema bila, na kraju, finansijski samoodrživa“, zaključila je Kupusović.