Donosimo vam razgovor sa Dženitom Seferović, članicom Naše stranke u Starom Gradu. S njom smo razgovarali o njenim motivima za politički angažman i načinima političkog djelovanja, s naglaskom na učešće žena u političkom životu, a sve u kontekstu predstojećih lokalnih izbora

NAŠA STRANKA: Koji su osnovni motivi vašeg angažmana u lokalnoj zajednici?

SEFEROVIĆ: Osnovni motiv je želja za poboljšanjem općih uslova za što bolje funkcionisanje sredine, što bi na nivou lokalne zajednice trebao biti zajednički interes. Svaka lokalna zajednica ima i dobre i loše strane, pa bi angažman u lokalnoj zajednici trebao poboljšati kvalitet života svakog pojedinca uz definisanje konkretnog problma i efikasnog rješavanja istog.

NAŠA STRANKA: Kakav je općenito odnos zajednice prema volonterskom angažmanu i uključivanju na rješavanju problema?

SEFEROVIĆ: Konkretno u mojoj lokalnoj zajednici volonterski angažman nije nepoznat pojam. Bilo čije zalaganje u cilju unapređenja životne sredine se cijeni i gleda da se koliko god je moguće pomogne u rješavanju istog.Naravno, uvijek postoji prostora za poboljšanje. Mislim da je važno što više uključiti građane u donošenje odluka na lokalnom nivou, što će ih dodatno motivisati da volonterski sudjeluju u rješavanju problema.

NAŠA STRANKA: Možete li nam opisati kako vezujete vaše zanimanje i profesionalni rad sa problemima u zajednici? Gdje vidite šansu da to iskoristite?

SEFEROVIĆ: Po struci sam inženjer; diplomirala sam na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za automatiku i elektroniku. Konkretno automatika i elektronika bi mi mogle pomoći prilikom analize i djelimične sinteze određenog problema, a s obzirom da se podrazumijeva znanje  informatike, čiji je angažman potreban na svim poljima (kao npr. „Smart City“), mislim da će se moći adekvatno iskoristiti.

NAŠA STRANKA: Konkretno, kada biste sutra bili izabrani u Općinsko vijeće, koji je prvi problem na kojem biste radili?

SEFEROVIĆ: Prvi i osnovni problem na kojem bih radila jeste javni gradski prevoz. Svaka lokalna zajednica definitivno ima slične, ako ne i veće probleme sa gradskim prevozom. Problemi su razni: od neredovnih vožnji, preko vožnji u neispravnim vozilima, do toga da u pojedinim lokalnim zajednicama prevoz ne postoji (kao što je slučaj sa  mojom lokalnom zajednicom). Dubokom analizom problema, sankcijama te adekvatnim prijedlozima problem bi se itekako mogao riješiti. Lokalni nivo vlasti nema direktne ovlasti za rješavanje problema prevoza, ali ima zakonsku mogućnost i odgovornost prema građanima da inicira rješenja i vrši pritisak na više nivoe vlasti (u ovom slučaju Kanton Sarajevo) da se to riješi.

Što se tiče konkretnih inicijativa moj prvi prijedlog bi bio da se postavi rasvjeta na Baricama, jer već imaju postavljani betonski stubovi. Eventualno bi se morala postaviti dodatna 3 dodatna stuba: jedan kod kuće 47 i dva na parkingu na Baricama.

NAŠA STRANKA: Građani i građanke nisu toliko upoznati sa vijećničkim inicijativama? Šta možemo uraditi sa inicijativom, kako je pratiti, npr. u konkretnom slučaju koji ste spomenuli?

SEFEROVIĆ: U konkretnom slučaju koji sam spomenula upoznavanje sa problemom i njegovim tokom rješavanja bi se moglo riješiti uvođenjem okruglih stolova, sastancima sa samo predstavnicima mjesnih zajednica i svim zainteresiranim stranama; kao i nekim sedmičnim ili mjesečnim izvještajima. Iskustvo pokazuje da je neposredna komunikacija s građanima najefikasniji metod u spoznavanju problema, te ćemo, pored ostalih, insistirati na tom smjeru.

Važno je da građane upoznamo sa svakom inicijativom i da onda damo sve od sebe da ubijedimo predstavnike građana u Vijeću da se inicijative i realiziraju.

NAŠA STRANKA: Ko se sve može uključiti, da li planiramo sastanke i okrugle stolove na ovu temu. Šta predlažete?

SEFEROVIĆ: Mediji koji su neizostavan faktor, jer ne samo da iznesu neki problem, nego i podstiču zainteresirane da iznađu modele za njegovo rješavanje. Potrebno bi bilo svakako i organizovati sastanke na nivou MZ, a zatim i na općinskom nivou.

NAŠA STRANKA: Općinski izbori su u jesen ove godine. Šta smatrate ključnim kada je u pitanju borba za veću zastupljenost žena u lokalnim skupštinama i općinskim vijećima?

SEFEROVIĆ: Medijska eksponiranost kandidatkinja, odnosno njihovih postignuća, rad i zalaganja unutar općine. Naravno ovo sve podrazumijeva ukoliko je njihov rad „vidljiv“. U tom smislu sam optimista, mislim da već polako napredujemo po pitanju ravnopravnosti žena i mislim da će već naredni izbori to dokazati sa povećanim brojem izabranih kandidatkinja.