Na današnjoj sjednici kantonalne Skupštine zastupnik Naše stranke Edin Forto podnio je inicijativu da se lokalitet Barica proglasi za područje od posebnog značaja za Kanton Sarajevo. Inicijativa je nastala u saradnji sa potpredsjednicom Naše stranke Nasihom Pozder i članom Naše stranke Igorom Barošem.

“U pitanju je lokalitet koji se nalazi nadomak Sarajeva, a građani ga posjećuju u velikom broju s ciljem relaksacije i rekreacije. Osim toga, ovaj prostor ima kapacitet za razvoj turizma, a posjeduje izražene i pejzažne i rekreativne osobine, i to je samo jedan od razloga zašto smatramo da je ovaj prostor od velikog značaja za Kanton Sarajevo. Bez puno investiranja, ovaj prostor se može učiniti pristupačnim za planinarska društva, odgojno-obrazovne institucije, udruženja za biološka istraživanja i zaštitu prirode. Ova inicijativa bi se trebala realizovati u saradnji sa općinama Centar, Stari Grad i Istočni Stari Grad”, ističe Forto.

Zastupnik Naše stranke naglasio je da ovo prilika da se građanima obezbijedi prihvatljiv prostor za odmor i rekreaciju.

“Svjedoci smo da su u posljednje vrijeme izletišta i ugostiteljski objekti u vlasništvu privatnih investitora, naprimjer na Trebeviću, postaju finansijski nepristupačni za većinu ljudi, s obzirom na visoke cijene. Ovo je sada prilika da na lokalitetu Barica razvijemo ugostiteljsko-turističke sadržaje u vlasništvu Kantona Sarajevo, po cijenama koje će biti prihvatljive za naše građane”, naglasio je Forto.