Edin Forto, delegat Naše stranke u Parlamentu Federacije, uputio je poslaničku inicijativu prema Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zatraživši hitne mjere radi utvrđivanja činjeničnog stanja te statusa radnih prava radnika Metalno d.d. Zenica i Livnice čelika Tuzla.

„Imajući u vidu nadležnost federalnog inspektora rada za obavljanje inspekcijskog nadzora u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama od interesa za Federaciju, ali i drugih poslodavaca na teritoriji Federacije kada ocijeni da je neophodno poduzete mjere u cilju izvršavanja propisa i zaštite prava radnika, u skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, smatram da postoji obaveza da se utvrde navodi radnika u ova dva preduzeća“, kazao je Edin Forto.

„Izostala je potpora sindikata, te su radnici praktično bez pravne zaštite. Ljudi iz Naše stranke Zenica, Haris Selimović i Sanja Renić su razgovarali s njima i ova inicijativa je rezultat naših aktivnosti tamo. Dužnost je institucija da provjere situaciju, te sam s tim u vezi, pokrenuo poslaničku inicijativu prema nadležnim institucijama da izvrše nužne radnje, te dostave odgovor Parlamentu Federacije u kojem bi nas informisali o činjenicama na terenu“, zaključio je Forto.