Zastupnik Edin Forto je zatražio izmjenu Uredbu kojom se reguliše ostvarivanje prava za korištenje pomogala osobama sa invaliditetom. Riječ je o prijedlogu koji je zastupnik Naše stranke uradio u saradnji sa udruženjem „Eho“.

Forto je na današnjoj sjednici SKS ukazao da je riječ samo o jednoj od mnogih uredbi i zakona kojim se vlasti neadekvatno bave pravima osoba sa invaliditetom, a da ova uredba isključuje posebno prava djece sa oštećenjem vida ili sluha.

“Uredba ne pokriva adekvatno refundiranje sredstava koje osobe sa invaliditetom izdvajaju za rezervne dijelove i potrošni materijal pomagala. Uz to, postoji niz pomagala koja su u Hrvatskoj, Srbiji, pa i ovdje, u entitetu Republika Srpska, obuhvaćena i osigurana iz javnih sredstava, a samo kod nas to nije slučaj“, kazao je Forto.

Forto kaže da je nekoliko udruženja upozoravalo, tražilo neki odgovor, te predlagalo konkretne izmjene ove uredbe, ali i drugih propisa.

„Međutim, ostali su uskraćeni za odgovor. Imajući sve ovo u vidu, zahtjevam od Ministarstva zdravstva da formira Radnu grupu za donošenje nove Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka, te da u pripremu te uredbe uključi civilno društvo, ali i nas iz Skupštine, kako bi se osiguralo pravično rješenje“, pojašnjava Forto.

Zaključuje da KS ne može biti kanton u kojem povlašteni uživaju sve moguće privilegije, „a kada dođu na dnevni red prava naše djece, koja su posebno pogođena, onda nam Vlada odgovara – da nema para. Nećemo tolerisati uredbe i zakone koji isključuju našu djecu iz društva“, poručuje zastupnik Naše stranke.