Edin Forto, potpredsjednik Naše stranke, jedini je zastupnik iz Skupštine Kantona Sarajevo koji je danas učestvovao na Javnoj raspravi o Nacrtu Regulacionog plana za Prečko polje u općini Trnovo. Rasprava se održala na Bjelašnici, a ista je obuhvatala pitanje izmjena koje se dovode u vezu sa dogovorom koju ima općinska vlast u Trnovu i firma „Buroj Dubai“. Pored njega, ispred Naše stranke je raspravi prisustvovao predsjednik Regionalnog odbora NS-a, Vibor Handžić

„Mi nismo protiv investicija, ali pitanje je šta će od ovog projekta u stvarnosti imati lokalna zajednica. Ovo nije samo stvar Trnova, već jedna šira priča. Općina nam je dala svega dvadeset dana da analiziramo sve aspekte projekta, te kvalitetno učestvujemo u javnoj raspravi. Ali od ove teme nećemo odustati, premda je jasno da postoje interesi koji žele da svi zatvorimo oči na odsustvo transparentnosti u radu općinskih i kantonalnih vlasti“, kazao je Forto.

„Ne znam po kojem osnovu nosilac izrade Plana zonu sporta i rekreacije tumači kao građevinsko zemljište, budući da tu planira izgraditi 994 objekta, od čega su tek 1,4% površine objekti sportske namjene. Ne znam kako je organ lokalne samouprave krenuo u ovu priču, a da nije konsultovao Federalno ministarstvo prostornog uređenja“, kazao je Forto.

„Na svako pitanje struke, da li je urađeno nešto, oni su odgovarali ‘da je u procesu izrade’. Također, načelnik Berilo se ponaša kao da projekat koji predviđa boravak od 18.000 ljudi nema veze sa cijelim Kantonom Sarajevo, već su pitanje od brige za mjesnu zajednicu. Da li su uradili procjenu utjecaja na izvorišta Sarajevskog polja? Jesu li računali na korištenje kapaciteta Bijele, kao izvorišta, te da li su urađene ikakve radnje od onih neophodnih u vezi sa istraživanjem i utvrđivanjem svih podataka važnih za ovakav poduhvati? Gdje je strateški dokument utjecaja na okoliš izgradnje cijelog jednog grada?“, pitao je Forto.

„Na Skupštini Kantona Sarajevo ponovno ću postaviti pitanje na koje nisam dobio odgovor, a to je kakve Vlada KS ima veze s ovim projektom. Na samoj javnoj raspravi postavili smo niz pitanja i zahtjeva za informaciju prema Općini Trnovo, koje smo izradili u saradnji sa ekspertima u ovoj oblasti. Ne smijemo dopustiti da lokalna administracija služi kao štit privatnim interesima, koji obećavaju milijarde, a bez ikakvih finansijskih garancija“, zaključio je Forto.

Edin Forto je pozvao građane Trnova, ali i obližnjih općina Hadžići i Ilidža, da alarmiraju vlasti, budući da slučaj „Buroja“ može imati dalekosežne posljedice po prirodu, održivost, razvoj i zaštitu lokalnih zajednica, te da je potrebno dužnu pažnju posvetiti projektima koji se u javnosti predstavljaju kao ‘višemilionski’, a u interesu su samo malog broja privatnih osoba.