Zastupnik Naše stranke u Skupštini KS Edin Forto kazao je da nadležna komunalna preduzeća imaju obavezu da čiste ne samo dijelove ulica predviđene za motorni saobraćaj, već i one koje koriste pješaci.

“Postoji zakonska obaveza građana da čiste snijeg ispred stambenih objekata i poslovnih prostora. Međutim, problemi nastaju sa trotoarima koji se ne nalaze u blizini zgrada ili poslovnih prostora. U gradskom središtu uglavnom se čiste ulice, na periferiji intenzitet je slabiji, a trotoari i stepeništa po kojima se kreću građani posvuda ostaju neočišćeni i izravno ugrožavaju sigurnost građana”, kaže Forto.

Problem, kako kaže, dobija na značaju posebno u padinskim dijelovima grada i kantona, jer “stariji građani se žale da im se jako teško kretati po zaleđenim trotoarima, a svaki njihov izlazak predstavlja izlaganje opasnosti da se povrijede”, pojašnjava zastupnik Naše stranke.

S tim u vezi pozvao je KJKP “Rad” da u procesu čišćenja uzima u obzir i pješački, a ne samo motorni saobraćaj, te najavio da će kantonalni zastupnici i vijećnici Naše stranke u protivnom tražiti odgovornost.

“Općine svake godine  u budžetima izdvajaju ogromna sredstva za zimsko održavanje, ti novci su namijenjeni komunalnim preduzećima, ali se nikada ne potroše u cjelosti. Mislim da bi nadležni u tim preduzećima što prije trebali pripremiti ekipe i iznaći način da se i trotoari i stepeništa počnu čistiti, a ne samo ulice, kao što je dosad bio slučaj”, zaključuje Forto.