Edin Forto, delegat Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije, upozorava na štetne posljedice najavljene inicijative delegata Stranke demokratske akcije kojom se traži zabrana dopunskog rada zdravstvenih radnika u struci, kojom će se dodatno ohrabriti odlazak istaknutih stručnjaka iz javnog u privatni sektor.

„Zdravstveni radnici prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti imaju pravo na dopunski rad do trećine punog radnog vremena. Zahvaljujući ovoj odredbi oni, naprimjer, obavljaju poslove u domovima zdravlja u Brezi, Olovu i Goraždu, gdje ljekari iz Sarajeva popunjavaju ‘praznine’ u kadrovima i pružaju pomoć izoliranim zajednicama. Također, ista odredba omogućava da zdravstveni radnici djeluju u privatnom sektoru. Otvoreni napadi koji posljednjih mjeseci dolaze od strane direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, usmjereni su prvenstveno s ciljem obračuna trenutnog menadžmenta sa dijelom zaposlenih, koji se žele pritisnuti da odustanu od privatne prakse, pod izgovorom ‘sukoba interesa’, okrećući javnost na svoju stranu“, kazao je Forto.

„Međutim, stvarna posljedica ovakve zabrana može ići u dva smjera. Ukoliko jedan specijalista zatvori privatnu ordinaciju, a ostane u javnom sektoru, pacijente preusmjeravamo i opterećujemo dodatno liste čekanja na našim klinikama i bolnicama. Druga mogućnost, koja je izglednija, donosi još veću štetu. Između dva izbora, specijalista bira napuštanje posla u javnom zdravstvu, čime gubimo stručnjaka, siromašne kategorije stanovništva ostaju bez adekvatnog pristupa zdravstvu, a najbolji u struci ostaju privilegija za povlaštene i bogate koji mogu plaćati privatne preglede. U oba smjera je pacijent na gubitku, te će iste imati nesagledive posljedice po kvalitet i stanje u zdravstvu. I ne samo to, već ostajemo bez mentora za studente medicine i sekundarce, čime dugoročno urušavamo sistem zdravstvene zaštite“, dodao je Forto.

„U procesu širenja provođenja zdravstvene zaštite na povezivanje privatnog sektora sa Fondom, malverzacije ćemo spriječiti time što bi mogućnost obavljanja dodatnog rada bila ograničena na one privatne zdravstvene ustanove koje ne budu koristile sredstva ili budu u vezi sa Fondom, čime se spriječavaju negativne posljedice paralelnog obavljanja djelatnosti u javnom i privatnom sektoru“, poručuje Edin Forto te najavljuje da će NS predložiti izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim će se ovo pitanje bolje i preciznije regulisati, kako u interesu stručnog medicinskog kadra, tako i u interesu pacijenata.