Zbog poslovnih obaveza van BiH, neću biti na skupštini u srijedu 27.05. Ali sutrašnji dnevni red nije kao svaki drugi. Ovaj uključuje godišnje izvještaje 12 kantonalnih zdravstvenih institucija sa svojih 300 miliona KM godišnjih prihoda.

Inače, svaka sjednica počinje sa poslaničkim pitanjima i inicijativama. Mi smo tražili da se Ministarstvo saobraćaja očituje o Dobrinjskoj inicijativi, ali u materijalima za ovu sjednicu ni traga ni glasa od ovog pitanja. Spremili smo se da opet zahtijevamo odgovor, ali smo ga dobili prije par dana u vidu Grasovog saopštenja za javnost. Gras je uveo liniju Dobrinja-Ilidža!

Osim zdravstvenog sektora na dnevnom redu je i godišnji izvještaj Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida. Ova instituacija ima tri lokacije: Memorijalni centar Kovači, Tunel spasa i Ratnu džamiju na Igmanu. Za nesmetan rad ovog fonda potrebne su usluge ni manje ni više nego 68 stalno zaposlenih, od čega je 18 sa visokom stručnom spremom. Ta izvanredna visokoobrazovana ekipa je u protekloj godini budžetu Fonda od 2.5 miliona KM uspjela namaknuti 5.000 KM privatnih donacija, nedovoljno da se pokriju troškovi jednog od pet članova upravnog odbora. Siguran sam da bi svakom istaknutom generalu, privredniku, fakultetskom profesoru i istaknutom građanu bila čast volontirati u upravnom odboru jedne ovakve institucije. Uz bolju organizaciju puno više privatnih osoba i firmi bi doniralo novce fondu koji se brine na neke stvari ne padnu u zaborav. Ali čemu bolja organizacija kad imamo kantonalni budžet iz kojeg će uvijek stići plata? Ako ne stigne plata, onda će radnici fino tužiti. Ups, pardon, već su tužili. Nije prikazano u finansijskom izvještaju, ali pola miliona maraka uskoro dolazi na izvršenje po osnovama tužbi radnika.

Na dnevnom redu je i jedna tema vezana za moju omiljenu firmu ZOI’84. Potrebno je razriješiti predsjednika skupštine ove firme, jer je prethodni predsjednik dao ostavku još u septembru prošle godine. Skupština kantona ga nikad nije razriješila, ali to njega nije spriječilo da postane direktor firme, pa već mjesecima nelegalno vrši obje funkcije. Sada bi mi, logično, trebali ga razriješiti kao predsjednika skupštine firme i imenovati novu osobu koja će četiri godine pratiti i nadzirati njegov rad. Ma, ne! Vlada hoće da imenuje vršiteljku dužnosti privremeno na tri mjeseca. Na pitanje zašto odmah ne imenuju pravu osobu, već gube vrijeme i novac privremenim imenovanjem, u Ministarstvu privrede su rekli “Eto, konkursi obično idu u junu, pa eto, dok to ne pokrenemo, da imamo nekoga.”

I na kraju, poslastica. Sarajevski zdravstveni sektor: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), Bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš, Dom zdravlja, Zavod za alkoholizam, Hitna pomoć, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za medicinu rada, Psihijatrijska bolnica, Zavod za zdravstvo studenata, Zavod za zdravstvo MUP-a, Zavod za zdravlje žena, Zavod za sportsku medicinu. Ukupno 7.317 radnika, godišnji prihodi od 300 miliona KM. Samo na plate, ove institucije troše 190 miliona KM. Država u držav…pardon, država u kantonu!

Šta je zanimljivo kada se ovaj sektor pogleda kao cjelina? Sve pobrojane institucije za plate izdvajaju više nego što im je doznačeno iz Zavoda za zdravstveno osiguranje (ZZO), ukupno 35 miliona KM svake godine. Prednjači KCUS sa nevjerovatnih 27 miliona. Ne možemo znati ko stvarno treba primati platu, a ko je potpuni višak, ali jedno je sigurno: kada ZZO doznači novce za platu u KCUS i ostale instituacije, to nikad nije dovoljno. I šta oni urade? Uzmu novce koji su namijenjeni za reagense, čaršafe, igle, i sve ono što zdravstvo čini zdravstvom i tim novcima isplate plate radnicima koji nisu u sistemu ZZO-a. Ista priča je u svakoj ustanovi. Na ovaj način polako ali sigurno tonu ne samo firme u zdravstvu, već i druge kantonalne službe za zapošljav…pardon, firme. Ova šizofrena situacija je rezultat nerazumne politike kantonalnih vlada SDA i SBiH iz proteklih perioda, mada je i SDP u svojih pet minuta slave koristio identične metode.

Istovremeno, ove zdravstvene institucije su za potrebe rada upravnih i nadzornih odbora izdvojile preko 400.000 KM, a samo na KCUS je izdvojeno 84.000. A da sve bude po zakonu i potpuno realno prikazano brinu se vanjski revizori. Vlada Kantona Sarajevo je zbog važnosti i veličine zdravstvenog sektora naložila da reviziju radi jedna od prestižnih svjetskih kuća. Šalim se! Svaka instituacija ima drugog revizora! U prošloj godini KCUS sa 400 miliona KM imovine pregledala je firma koja ima ukupno dva revizora (tako navodi njihova web stranica) a imaju čak pet godina iskustva. Ne treba ni napominjati da ovih 400 miliona KM imovine nije osigurano, vjerovatno jer su pare od osiguranje otišle na plate. Drugi revizor je u finansijskim tablicama prihode Hitne pomoći nazvao “Prodaja robe na domaćem tržištu.” Treba li naglasiti da su svi revizorski izvještaji bili pozitivni?

Mogao bih ovako do ujutro, ali u 5h me čeka put, a Skupštini želim uspješan rad. I da padnu izvještaji.

 

Prodaja zdravstva na domaćem tržištu