Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Edin Forto podnio je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija.

Tim Prijedlogom briše se član 4. čime se dokida mogućnost općinskim vijećima da propisuju za koje se poslovne djelatnosti mogu koristiti poslovne prostorije. Smatramo da će brisanjem pomenutog člana otvoriti prostor za manipulacije, ali i da će utjecati na izgled glavnih ulica, a posebno turističkog središta grada za koji je najvažnije osiguranje mogućnosti ovih ograničenja.