Edin Forto, delegat u Parlamentu Federacije, danas je podržao Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije, ali je ukazao na potrebu dorade u smislu načina finansiranja i raspodjele sredstava za zaštitu okoliša između entitetskog i kantonalnog nivoa.

„Imajući u vidu da se zagađivači okoliša, obveznici plaćanja naknada, nalaze na područjima  kantona gdje vrše zagađenje okoliša, smatramo da kantoni imaju bolji uvid u konkretne  potrebe na terenu za finansiranje zaštite okoliša. Zbog toga smatramo da bi kantoni trebali da raspolažu sa većim sredstvima te predlažemo navedeno povećanje procenta raspodjele  sredstava sa 70 % na 80 % u korist kantona. Ovdje konkretno je riječ o članu 22. koji se tiče raspodjele sredstava“, kazao je Forto.

„Također, na osnovu našeg iskustva smatramo nepotrebnim postojanje kantonalnih fondova jer to dovodi do dupliranja administracije, povećanja  troškova i paralelizma u donošenju odluka te smo predložili izostavljanje kantonalnih fondova iz navedene odredbe. Predlažemo da se sredstva  Fonda uplaćuju budžetima kantona (resornim ministarstvima za zaštitu okoliša) odmah po dospijeću u Fond. U pojedinim kantonima je postojao Fond za zaštitu okoliša, odnosno direkcije za zaštitu okoliša te su iz navedenih razloga ukinute, a sve poslove  vezano za prikupljanje, raspodjelu i nadzor utroška sredstava vrši Ministarstvo u čijoj  nadležnosti je zaštita okoliša. Ovaj model je ekonomičniji, te se u datim  Ministarstvima pokazao uspješnijim“, dodao je Forto.

„Smatram problematičnim i odredbu gdje se kantoni uslovljavaju dostavljanjem izvještaja u prvom tromjesečju tekuće godine o namjenskom korištenju sredstava doznačenih za proteklih 12 mjeseci, imajući u vidu da je riječ o sredstvima koja pripadaju kantonu te kantoni trebaju vršiti internu kontrolu u smislu zaštite zakonitosti i namjenske potrošnje sredstava. Naša stranka podržava Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine, ali ćemo djelovati amandmanski i tražiti doradu ovog važnog propisa za pitanje okoliša“, zaključio je Forto.