Edin Forto, delegat Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, uplatio je na ime javnih prihoda Kantona Sarajevo 5188 konvertibilnih maraka, vrativši tako novac koji je primio na ime poslaničkog paušala u Skupštini.
“Ovim korakom želim da pošaljem konkretnu poruku građanima, te pozovem sve druge delegate koji primaju dvostruke paušale i plate da se odreknu neopravdanih privilegija koje imaju. S tim u vezi, zatražili smo i izmjene zakonskog okvira za plaće i naknade na nivou Federacije, ali i Kantona Sarajevo, koji i dalje omogućavaju profesionalnim zastupnicima da na istom radnom mjestu primaju platu i paušal”, kazao je Forto.
“Nadam se da ćemo u narednoj godini srezati privilegije funkcionerima. Ako pričamo o uštedama krenimo od sebe. To je bila i ostala politika Naše stranke“, zaključio je Forto.