Delegat Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije Edin Forto pozvao je parlamentarce da podrže izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima Vlade Federacije. Forto poručuje da je vrijeme da se javni sektor odrekne neosnovanih privilegija i približe stvarnosti koju žive nezaposleni građani i oni koji rade u realnom sektoru.

“Predloženim izmjenama se naknade za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada obustavljaju sve dok prosječna plata u Federaciji ne bude 1200 KM. Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz je zatražio prošlog mjeseca informaciju o tome ko koristi privilegije naknade troškova smještaja i prevoza u Predstavničkom domu i utvrđeno je da ih čak 57 ostvaruje privilegiju korištenja kuće/stana za službene potrebe”, kazao je delegat Forto.

“Ovaj zakon je izuzetno važan jer njime šaljemo jasnu poruku da smo protiv privilegija i konačno se zastupnici i delegati odriču nečega kako bi pokazali da nisu samo jaki na riječima. Mi u Našoj stranci smo se odrekli ovih privilegija, odbijen je naš raniji prijedlog da se ukinu paušali onim zastupnicima koji su u Parlamentu na plati, svojim primjerom mijenjamo stvari. Danas ćemo podržati ovaj Zakon na Domu naroda, pa da vidimo koji će argumenti biti vladajuće većine da glasaju protiv”, poručio je Forto.