Jučer na sjednici Skupštine KS nije usvojen finansijski izvještaj KCUS-a za 2015. Tim povodom oglasio se zastupnik Naše stranke Edin Forto.

„Ovo nije iznenađenje, jer je riječ o izvještaju koji se tiče rada već ranije smijenjene uprave KCUS-a. Međutim, izvještaj je važan, jer razrješava nedoumice oko toga koliki je akumulirani gubitak KCUS-a. U medijima su iz nove uprave KCUS-a, Vlade KS i Vlade Federacije iznosili razne brojke. Bilo je čak govora da je gubitak oko 100 miliona KM. Jučerašnji izvještaj jasno pokazuje da je akumulirani gubitak 37 miliona KM“, kazao je Forto.

Dodao je da sadašnji menadžment KCUS-a, te kantonalne i federalne vlasti „mora da su, pomiješali pojmove duga i gubitka, pa isticali cifre više od 37 miliona. Jer – gubitak je razlika između onoga što zaradite i potrošite, na godišnjem ili ukupnom nivou. Dok je dug zbir obaveza prema dobavljačima i taj iznos ništa ne znači sam po sebi, ako se ne navede koliko i sami novca potražujete, koliko novca imate na računu, u zalihama, na projektima i slično“, pojasnio je Forto.

„Da li su svjesno ili iz neznanja to miješali, ne znamo. Vlada KS je čak u materijalima za sjednicu uvela novi, bizaran pojam ‘akumuliranog duga’ od 96 miliona. U svijetu finansija ne postoji ‘akumulirani dug’. Postoji samo dug na određeni dan i akumulirani gubitak“, dodao je.

Forto je kazao da se „nada da zamjena nije urađena s ciljem da se, u budućnosti, smanjenje ‘akumuliranog duga’ od 97 miliona na 37 miliona ‘akumuliranog gubitka’ – predstavi kao fiktivni uspjeh nove uprave KCUS-a“.