Edin Mašić – Bihać

0
746

[lvca_team style=”style2″][lvca_team_member member_image=”5240″ member_email=”masicedinn@gmail.com” facebook_url=”https://www.facebook.com/profile.php?id=100008409037303&fref=ts” twitter_url=”https://twitter.com/nasastrankabih”][/lvca_team]

Miroslava Krleže br.2, 77000 Bihać
T +387 37 222 001
E nasastranka.bihac@bih.net.ba

BIOGRAFIJA

Edin Mašić je rođen 1957. godine. Na samom početku rata, priključio se Armiji BiH u kojoj je bio angažovan punih 40 mjeseci. Dugogodišnji je predsjednik Sindikata kantonalnih organa uprave i kao istaknuti  sindikalni aktivista nagrađivan je za doprinos u borbi za radnička prava. Bio je predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća „Bihaćka trgovina“, i za vrijeme njegovog mandata to preduzeće je – što je rijedak slučaj – uspješno privatizirano, te je nastavilo poslovati, a radnici su zadržali svoja radna mjesta.

Edin ima preko 30 godina radnog iskustva, od čega 10 godina u obrazovanju, a preko 20 godina u javnoj upravi. Diplomirao je na Univerzitetu u Zagrebu, na Muzičkoj akademiji, nakon čega se posvetio profesionalnom i volonterskom angažmanu u oblasti kulture. Uspješno je učestvovao u upravljačkim strukturama više državnih institucija u oblasti kulture.

Predsjednik je književne manifestacije „Dani Skendera Kulenovića“ u Bosanskom Petrovcu. Mašić je dobitnik Javnog priznanja općine Bosanski Petrovac za doprinos u razvoju kulture i sporta na području Unsko-sanskog kantona. Rekreativno se bavi košarkom i malim fudbalom. Sportski je ribolovac i dugogodišnji pčelar (sa 32 košnice). Sretno je oženjen i ponosan otac dvije prekrasne kćerke.

OBRAĆANJE 

Drage moje komšije, dragi Bišćani,

narušen sistem vrijednosti, korupcija, primanje i davanje mita, forsiranje podobnosti, a ne struke i sposobnosti, slijepa stranačka poslušnost, zapošljavanje  isključivo po partijskoj liniji, gradnja infrastrukturnih objekata bez finansijskog pokrića, odlike su vladavine sadašnje, ali i bivše političke vladajuće oligarhije, koje su u konačnici rezultirale sudskim procesima protiv nekolicine bivših načelnika i gradonačelnika Bihaća.

Njihova višegodišnja nesavjesnost i bahatost u trošenje novca svih građana ovog grada nije prepoznata u njihovim stranačkim rukovodstvima a dijelom je i zasluga neučinkovitosti i sporosti inspekcijskih službi i pravosudnih organa, odnosno nefunkcionisanja pravne države.

Iz svega navedenog neminovno se nameće pitanje: šta i kako dalje? S kojim ljudima i s kojim strankama? Jedno sigurno znam, oni koji su stvorili ovakvo stanje nisu u stanju da ga riješe.

Građani Bihaća u svakom slučaju zaslužuju bolje.

Povjerenje treba dati ljudima koje poznajete, koji su čitav život sa vama, ljudima koji su spremni i odlučni da se bore za ideal pravne države pred kojom su svi građani/ke jednaki/e. Samo tada, kada znanje, struka i sposobnost uz etičke norme i moralne vrline dođu do izražaja, stvorit ćemo pretpostavke sveopćeg napretka u svim poljima ljudskog rada i djelovanja.

Vjerujte mi, ima i takvih. Oni su tu pored vas. Samo se malo potrudite i pronađite ih. U Našoj stranci smo radili vrijedno da izgradimo povjerenje, prvo našeg komšije, a onda i svakog građanina i građanke Bihaća. Budimo dobri ljudi, budimo dobre komšije.

S uvažavanjem, Edin Mašić

Edin Mašić