Federalni zastupnik Naše stranke Dennis Gratz zatražio je 22. juna od Ureda za reviziju institucija FBiH specijalnu reviziju poslovanja Gradskih vlasti u Bihaću.

„Na posljednjoj sjednici iznesen je podatak da je gradski budžet akumulirao 35 miliona KM neizmirenih obaveza. Samo u prvom tromjesečju ove godine stvoren je deficit od jedan milion KM, a ustanovljeno je i da su potrošena donatorska sredstva za obnovu kantonalne bolnice. Sve su to stvari koje kažu da Grad Bihać vapi za specijalnom revizijom“, kazao je Edin Mašić, kandidat za gradonačelnika Bihaća.

Mašić je dodao da revizija neće ukloniti dug od 35 miliona, ali će jasno utvrditi ko je individualno odgovoran za njega, a zatim i pokazati do čega su dovele politike i stranke koje su dosad vladale Bihaćom.

„Zadnja revizija Budžeta Grada Bihaća izvršena je za fiskalnu 2009. godinu. Mišljenje revizije bilo je negativno, a godišnji deficiti gradskog budžeta od tad do danas su bili prosječno 4-5 miliona KM prema službenim izvještajima o izvršenju gradskog budžeta. Jedini način da se spriječi bankrot grada jeste da se uklone oni koji su uzroci duga od 35 miliona, a to znači ukloniti iz vlasti one koji su dosad vladali Bihaćem“, zaključio je Mašić.