Naša stranka u Bihaću nastavlja sa aktivnostima i u mjesecima odmora. Nakon nedavnog odbijanja inicijative koju su uputili preko zastupnika Dennisa Gratza kojom se traži specijalna revizija poslovanja i finansijskog upravljanja Grada Bihaća, iz NS-a najavljuju nove akcije i inicijative kojim žele izvršiti pritisak, te ograničiti privilegirani status političkih elita u gradu na Uni. O radu NS-a u Bihaću razgovaramo sa Edinom Mašićem, kojeg je Gradski odbor Naše stranke predložio za prvog čovjeka ovog grada. O očekivanjima na izborima, ali i njegovim viđenjima razvoja Bihaća, saznajte više u narednim redovima.

Naša stranka: Kandidat ste Naše stranke za gradonačelnika Bihaća. Niz godina radite aktivno u različitim poljima za dobrobit Bihaća, možete li nam prenijeti koja je za vas vrijednost lokalne zajednice i gdje se najbolje vidi potreba da mijenjamo zemlju sa razine općina i gradova?

Edin Mašić: U odnosu na neka druga vremena kada je jedinica lokalne samouprave imala šire nadležnosti danas je ona svedenana na djelokrug komunalnih problema s ciljem obezbjeđenja osnovnih životnih preduvjeta građana. Fiskalna politika je bitna, ali pitku vodu, struju, odvoz smeća, čist grad i zdravstvenu zaštitu trebamo svaki dan. Mi se gotovo svakodnevno suočavamo sa tom stvarnošću i ne vjerujem da ima mnogo onih koji misle kako se ova za njih značajna pitanja rješavaju na višim nivoima vlasti. Značaj i vrijednost lokalne zajednice se stoga može shvatiti iz bezbroj naoko beznačajnih detalja za koje smo svjesni koliko su nam bitni tek kada su nam  uskraćena. Kad god se poremeti opskrba vodom mi se pozabavimo analizom ukupnog stanja u lokalnoj zajednici znajući da je rješenje tog i sličnih problema u gradskoj upravi.

Naša stranka: Kakva je reakcija Vaše sredine na Vašu kandidaturu? Da li se građani javljaju sa prijedlozima, kako to komunicirate?

Edin Mašić: Maksimalno korištenje dostupnog medijskog prostora putem internetskih portala i fejzbuk stranica iznošenjem vlastitih stavova o raznim pitanjima od interesa građana te lična komunikacija sa građanima su osnov komunikacije u sredini u kojem živim i djelujem. Kako sam cijeli svoj dosadašnji radni vijek bio angažovan i prepoznatljiv na polju kulture i u sindikalnom radu kao vrlo principijelan borac za radnička i građanska prava, promovisao borbu za pravnu državu bez mita, korupcije, nepotizma, reakcije građana na moju kandidaturu su vrlo pozitivne. Problem koji se nameće je velika prisutnost apatije i stava građana da smo postali društvo sa totalno iskrivljenim vrijedonosnim kriterijima te da nisu preveliki optimisti da se ovakvo stanje može u nekom kraćem vremenskom periodu u znatnoj mjeri popraviti.

Naša stranka: Kada posmatrate stanje u zajednici, na koje Vi probleme želite utjecati, od čega početi?

Edin Mašić: Ukupno zaduženje Grada na dan 31. 12. 2015. godine iznosi oko 35 miliona KM. Ogroman dug prema dobavljačima i izvođačima radova,  milionska dugovanja za neplaćene doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje uposlenika, više mjesečno ne plaćanje  računa za PTT i druge usluge, neredovitost i neselektivan pristup u isplatama plaća i ostalih naknada prema budžetskim korisnicima sa više milionskim budžetskim deficitom koji je konstanta cijelog proteklog mandata aktualne vlasti, ne ulijeva optimizam i ne daje prostor za nova predizborna i megalomanska obećanja. Rješenja se nameću sama po sebi. Planski i smišljeno kroz cijeli naredni mandatni period usmjeriti aktivnosti na značajne mjere štednje a naročito na onim stavkama gdje je to moguće i gdje je vidljiva bahatost i neprincipijelnost trošenja budžetskih sredstava (tekuća rezerva budžeta, reprezentacije, razne  aktivnosti manifestacionog karatera, infra-strukturni  projekti bez realnog financijskog pokrića) a sve sa ciljem stvaranja pretpostavki za stabilizaciju budžeta i otvaranje prostora za značajnija infrastrukturna ulaganja, ali sa realnim financijskim okvirom. Ovdje je vrlo značajna stavka vlastito financijsko učešće uz snažan, možda i drskiji nastup prema višim nivoima vlasti za finasiranje prioritetnih gradskih projekata kao i apliciranje projekata ka dostupnim međunarodnim donatorskim sredstvima. Angažovanost gradske uprave, maksimalna iskorištenost svih stručnih i ljudskih potencijala Grada, ne vezujući se isključivo uz stranačku pripadnost a sve usmjereno ka cilju da nam svima bude bolje, jedini je način da krenemo naprijed.  Povjerenje građana mora pripasti onima koji istinski vole ovaj grad, koji nisu opterećeni ličnim i parcijalnim interesima, koji će u svom radu preferirati istinske i priznate vrijednosti, onima koji će otvarati prostor struci i znanju. Kada struci,  znanju i sposobnostima otvorite prostor za djelovanje, te iznađete način i mogućnost da sve ove vrline budu adekvatno vrednovane, bez mita, korupcije i nepotizma stvorit ćemo pretpostavke za napredak u svim vidovima i oblastima rada.

Naša stranka: Premda je pitanje zapošljavanja češće pitanje izbora na višim razinama vlasti, na ovim lokalnim izborima će se sigurno pojaviti kao jedna od važnih tema. Nezaposleni žele jasan program kojim će vlasti otvoriti prostor za trajno i samoodrživo zapošljavanje? Šta općina može učiniti po ovom pitanju, šta ćete vi uraditi kao načelnik?

Edin Mašić: Za nezaposlenog građanina jedini i istinski životni problem jeste  kvalitetno radno mjesto koje u osnovi može u značajnijoj mjeri uticati na njegov cjelokupni kvalitet življenja. Međutim, mi smo se kao društvo opredijelili za prelazak iz socijalizma u kapitalizam i najvećim dijelom neuspješno proveli proces privatizacije. Oduzeli smo kompetencije i ovlasti lokalnoj zajednici   da u većoj mjeri  odlučuje i upravlja procesom privatizacije. Postali smo društvo sa izraženim stepenom korupcije i nalazimo se na samom dnu ljestvice poželjnih zemalja za bilo kakva značajnija ulaganja bilo domaćeg ili stranog kapitala. Ako tome dodamo beskrupuloznost i sada već gotovo dokazanu koruptivnost gradskih čelnika bukvalno tjeramo i ono malo poduzetnih poslovnih ljudi  da ulažu i posluju sa Gradom. Predstoji nam težak i dug put ozdravljenja i ustoličenja istinskih i priznatih vrijednosti, poštenja, znanja, poduzetničke inicijative da bi se kompletno okruženje promijenilo na bolje i stvorile pretpostavke da budemo poželjna destinacije poslovnim ljudima da ulažu u Grad. Ovaj cilj nikad nećemo dostići sa ljudima i strankama koje su proizvele stanje haosa i beznađa u bolje sutra. Novi ljudi koji preferiraju opće priznate vrijednosti u vrlo kratkom vremenskom roku mogu stvari bukvalno okrenuti u potpuno drugom, pozitivnom smjeru. Dostizanje ovog cilja otvorile bi mogućnosti napretka na svim poljima djelovanja gradske uprave i u budućnosti imali značajan učinak na poboljšanje uslova življenja naših sugrađana.

Naša stranka: Živite u Ozimicama. Šta su problemi sa kojima se susrećete svaki dan?

Edin Mašić: Gradsko naselje Ozimice I u kojem živim ima oko 10.000 stanovnika a najizraženiji problemi ovog naselja su: neriješeno grijanje koje za  posljedicu ima nečist i zagađen zrak u zimskim mjesecima; uske ulice između zgrada kojim se ne mogu mimoići dva vozila; nedostatak parking mjesta, neriješen problem pasa lutalica te nedostatak kvalitetnog rješenja pitanja male zelene tržnice.

Naša stranka: Šta je sa takozvanim ‘rubnim’ dijelovima?

Edin Mašić: Ukupno zaduženje Grada Bihaća na dan 31. 12. 2015. godine iznosi oko 35. miliona KM. Aktualna vlast gotovo cijeli svoj mandat je posvetila aktivnostima koji bi joj donijeli još jedan mandat. Kako su sami rekli njihova izborna baza je ruralni dio stanovništva odnosno ”selo”. Sve svoje aktivnosti  na infrastrukturi u najvećoj mogućoj mjeri podređeni su ovom cilju. Asfaltiranje malih prigradskih putića, manifestaciona organizacija iftara, rekonstrukcije vodovoda , kanala i elektro instalacija …. prvenstveno u ruralnim dijelovima grada imalo je za posljedicu totalno  zapostavljanje  grada odnosno centralnih gradskih zona. U narednom periodu neophodno je naći balans u odnosu na infra strukturna ulaganja u gradskim i prigradskim naseljima. Što se tiče nelegalne gradnje ona je proizvod aktualne vlasti, nedostatka pravne države i neučinkovitosti nadzornih i inspekcijskih službi gradske uprave.

Naša stranka: Nagomilani problemi u administraciji, te sporost u njenom radu, često se navode kao ključna pitanja za poduzetnike i razvoj. Možete li nam reći nešto više o tome?

Edin Mašić: Sporost gradske administracije kada je u pitanju ishodovanje raznih dozvola i dokumentacije neophodne za početak rada bilo kojeg privatnog poslovnog projekta često udaljava potencijalne investitore da u značajnijoj mjeri ulažu u grad. Ishodovanje neophodnih dozvola u najkraćem mogućem roku je primjer dobre prakse nekih zemalja u našem okruženju. Poslovne zone sa svom neophodnom infrastrukturom je takođe primjer dobre prakse a rezultat takve prakse koju je moguće primjeniti u radu gradske uprave otvorile bi mogućnosti da grad bude poželjna destinacija za ulaganja privatnog sektora koji sobom nosi nova radna mjesta i poboljšanje sveukupnog životnog standarda građana.