EKONOMIJA I ZAPOŠLJAVANJE

0
1840

Pročitajte programski dokument rješenja “Ekonomija i zapošljavanje” ovdje: Ekonomija i zapošljavanje

PREGLED

Ekonomija Bosne i Hercegovine danas je, praktično, na samom dnu, što pokazuju i sva relevantna istraživanja i parametri. To je, prije svega, neposredna posljedica ogromnih ratnih razaranja, ali i nespremnosti poslijeratnih, ali i aktuelnih vladajućih struktura da na adekvatan način provede tranziciju iz prijeratnog, socijalističkog, planskog sistema ekonomije u savremeni liberalni kapitalizam.

Katastrofalno provođenje privatizacije i tranzicije, obilježeno značajnim kriminalnim elementima, netransparentnim trošenjem ogromnih sredstava prikupljenih na različitim donatorskim konferencijama, nestručnost, neznanje i nepotizam, kao i komplikovano dejtonsko ustavno uređenje, uzrok su neefikasnog državnog aparata. Taj birokratski aparat postao je monstrum, svrha sam sebi, ne zanima se s problemima privatnog (realnog) sektora, koji u uslovima surove globalne konkurencije i ekstremnog procenta ”sive” (neprijavljenje) ekonomije, prepušten sebi u našoj zemlji, svakim danom sve više nestaje.

U normalnim okolnostima, trebalo bi biti upravo suprotno: javni sektor bi morao služiti privatnom sektoru, kao generatoru nove vrijednosti i svakog ekonomskog razvoja, koji je, kao takav, uvijek i glavni ”finansijer” prihoda državnog budžeta. U nenormalnim okolnostima, tj. u kakvim trenutno jesmo, čak se i ono malo državnih poticaja i subvencija namijenjenih za razvoj privatnog sektora plasira netransparentno i izvan svake je kontrole. Naša trenutna zakonska regulativa nije ni najmanje stimulativna za potencijalne investitore. Stanje je loše i neodrživo, čak i kratkoročno gledajući, te je i više nego potrebno poduzeti radikalnije reformske mjere. Upravo iz navedenih razloga, Naša stranka stavlja ekonomska pitanja u sami vrh prioriteta svog budućeg djelovanja.

Mi čvrsto vjerujemo da su ekonomski problemi zajednički imenitelj i da je njihovo rješavanje jedini preostali integrativni faktor za Bosnu i Hercegovinu i da samo ekonomski prosperitet, kao što je pokazalo iskustvo, može riješiti probleme svakog postkonfliktnog društva, pa tako i našeg.

Naša stranka je socijalno-liberalne orijentacije, što praktično znači da funkcionisanje jedne ekonomije treba da bude zasnovano na principima slobodnog tržišta. Međutim, za razliku od klasičnog liberalizma, naša orijentacija je obilježena i socijalnom dimenzijom, koja nameće državi odgovornost korektivnog faktora liberalnog sistema. Naša vizija je, dakle, korigiranje sistema, a nikako porobljavanje ekonomije od strane politike u vidu planske i centralizovane ekonomske politike.

U skladu sa našom politikom država treba da stvara i kreira neohodne pretpostavke za razvoj slobodnog tržišta, stimulisanjem privatnog sektora, ali i pravednije raspodjele novostvorene vrijednosti i bogatstva, stavljajući interes i blagostanje svakog njenog građanina/građanke u prvi plan. Država za tu ulogu ima na raspolaganju čitav niz mogućnosti, na kojima mi i zasnivamo naše ekonomske politike. One se ogledaju u sljedećem: smanjenje sredstava za birokratiju i državni aparat; poticaji razvoju i zapošljavanju u privatnom sektoru; poticaji razvoju industrijskog i poljoprivredno-prehrambenog sektora; socijalne politike i zapošljavanje mladih. U nastavku teksta, pružit ćemo obrazloženja funkcionalnosti navedenih politika, kao i perspektive njihovog provođenja.