Zadaci Ekonomskog savjeta su izrada mišljenja, preporuka, prijedloga izmjena zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti:

– monetarna politika
– fiskalna politika
– vanjska trgovina
– unutrašnja trgovina
– cijena i analiza tržišta
– analiza poslovnih i finansijskih izvještaja i planova
– pitanja javnih prihoda i javnog duga

Prioritet rada Ekonomskog savjeta je izrada konkretnih prijedloga politika Naše stranke osiguranja pravedne raspodjele javnih prihoda, te donošenja mjera progresivnog oporezivanja i solidarnosti u raspodjeli prava i obaveza koje bi vodile umanjenju razlika između bogatih i siromašnih.