Na redovnoj sjednici Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo na poziciju predsjednika OO, izabran je Elmedin Dino Branković. Branković je rođen 1987. godine, radi kao kreativni menadžer Fineport – Jabrando doo u Sarajevu.

Na ovoj poziciji je zamijenio Emira Pobrića koji je u Općinskom odboru Naše stranke Stari Grad Sarajevo pokrenuo mladu generaciju, okupljenu oko Vibora Handžića i Vedrana Grebu, naših općinskih vijećnika, redovno predlaže nove inicijative i realizira brojne akcije u Starom Gradu.