Danas su na usvajanju Dnevnog reda Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo odbijeni prijedlozi o uvrštavanju dvije odluke po hitnom postupku, gdje se prva tiče plata i naknada funkcionera i savjetnika, a druga o primanjima i pravima vijećnika u Starom Gradu. Oba prijedloga su pokrenuta od Kluba vijećnika NS-a, Vibora Handžića i Vedrana Grebe.

„Na današnjoj sjednici će se usvajati i budžet gdje moramo pregovarati i lomiti se između toga hoćemo li dati sredstva za parkove, za vatrogasno društvo i za druge konkretne stvari, a niko ne prepoznaje da ima sredstava za sve to što želimo našoj lokalnoj zajedinici. Problem je što se privilegirani nosioci funkcija ne želi odreći ni marke, a uštede su spremni napraviti gdje god drugo je to moguće“, kazao je Elmedin Branković, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo.

„Ja se nadam da ćemo danas ipak napraviti izmjene Prijedloga budžeta za 2016. godinu, te da će naši vijećnici napraviti pomak. Sa brojnim građanima u našim mjesnim zajednicama smo razgovarali o tome: Šta nam treba, šta želimo da imamo, te šta je minimum riješenih pitanja koje očekuju od lokalne samouprave? Ja ne znam kako drugi politički subjekti planiraju izaći na izbore 2016. godine, za nas je najvažnije da našim glasačima možemo reći da nismo iznevjerili obećanja te da smo radili najbolje što smo mogli. Sutra će naši članovi i članice moći reći da dolaze iz stranke koja je tražila smanjenje privilegija za funkcionere, a da su svi ostali odmahnuli glavom“, zaključio je Branković.