Klub vijećnika Naša stranka Stari Grad je, kao i svake godine, uzeo aktivno učešće u izradi budžeta, te smo nakon usvajanja Nacrta budžeta, učestvovali u javnoj raspravi koja je organizirana, gdje smo svojim komentarima i prijedlozima pokušali korigovati i unaprijediti isti.

Nakon što nismo dobili nikakve povratne informacije od nadležne službe za budžet i finansije na naše učešće u javnoj raspravi, u redovnom roku dostavili smo i amandmane na predloženi budžet. Ono što je posebno bitno, prihvaćen je amandman kojim se planira izgradnja novog dječijeg parka na području mjesne zajednice Logavina, što je bio jedan od naših prioriteta pri raspravi o budžetu. Drugi amadman koji je prihvaćen, predviđa finansiranje jednog veoma bitnog projekta „Stariji brat – starija sestra“ u organizaciji udruženja NARKO – NE, koje se provodi u saradnji sa JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ i KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“.

Osim prihvaćenih amandmana, Klub vjećnika Naša stranka je sa zadovoljstvom konstatovao i uvrštavanje i nekih drugih stavki, koje smo godinama predlagali prilikom rasprava o Budžetu, kao što su grant sa certificiranje starih zanata , Grant za obnovu Kuće zanata, povećanje granta za inkluziju kroz sport i kulturu.  Također, prihvaćeni su i amandmani koje su naši članovi predlagali kroz svoje komisije, kao što su Grant za mobilnost mladih i povećanje izdvajanja za finansiranje sportskih manifestacija.

Već drugu godinu u ime najzapostavljenije Mjesne zajednice Toka Džeka podnosimo zahtjeve za hitnu rekonstrukciju komunalne infrastrukture (asfaltiranje i popločavanje pojedinih ulica, rukohvata, kanalizacije itd.) koja je već godinama prioritet i sada su napokon uvrštene i neke od tih stavki. Također,  u ovoj godini planirano je i kaldrmisanje i popločavanje ulice (stepeništa) Na varoši, koje je godinama jedno od najneuglednijih dijelova u centru Starog Grada, kojima turističke ture prolaze na putu do Svrzine kuće. Uređenje ovog područja je bila naša inicijativa još sa početka mandata, a do sada je urađeno čišćenje i postavljanje rukohvata. Na žalost moramo konstatovati, da naš amandman za povećanje izdvajanja za djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vratnik nije dobio podršku, ali ćemo na njemu institrati već prilikom Rebalansa Budžeta, kao i za mnoge druge stvari za koje i trenutno mislimo da je potrebno poboljšati.

Raduje nas činjenica da je za narednu godinu planirano značajno manje izdvajanje sredstava po osnovu plata i naknada (za oko 200.000 KM), što je također jedan pozitivnio trend za koji se nadamo da će se nastaviti i u narednim godinama, a posebno zbog činjenice da smo redovno, iz godine u godinu, upozoravali na prevelika izdvajanja za ovu svrhu. Mi smo i na ovoj sjednici pokušali kroz prijedlog izmjene Odluke o platama i naknadama funkionera, izabranih zvaničnika, savjetnika i vijećnika napraviti još veću uštedu na platama, ali na žalost veliki broj kolega vijećnika nije imao sluha za to, kao ni prethodne skoro 3 godine. Mi ćemo i dalje insistirati na tome.