Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Vareš Elvir Rožajac je danas preko federalnog zastupnika Dennisa Gratza zatražio informaciju od Vlade Federacije BiH i Federalnog štaba civilne zaštite o ranije preduzetim aktivnostima zaštite područja Stupnog dola od poplava i klizišta, nakon velikih poplava 2014. godine, ali i o radnjama koje su nadležne institucije pokrenule nakon posljednjeg pokretanja klizišta i poplava koje su pogodile rubna područja općine Vareš, uključujući Stupni do i Budoželje.

“Zastupnik Dennis Gratz je pokrenuo inicijativu preko koje želimo saznati šta se uradilo u posljednje dvije godine, te koliko su ova područja pokrivena bila programom sanacije i osiguranja naseljenih mjesta nakon naučenih lekcija iz maja 2014. godine. Također, vrijeme je da federalne vlasti preduzmu nešto za stanovnike ovog kraja, koji su prepušteni sami sebi”, kazao je Rožajac.

“Vidjeli smo i šta se desilo sa Bukovim potokom u blizini samog grada, što je sve posljedica neplanske sječe šume na području Vareša, što kasnije rezultira s tim da kad padne kiša imamo klizišta po jedinim putnim vezama između izoliranih sela vareške općine. Sramno je da federalne službe ne ispituju odgovornost, te da smo samo mi u Našoj stranci pokrenuli ovo pitanje na višim razinama vlasti”, zaključio je Rožajac i najavio nastavak obilaska terena u danima pred nama u iščekivanju odgovora Vlade Federacije.