Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Vareš pozvao je stanovnike MZ Ravni (Zubeta) da u petak u 15 sati dođu na prezentaciju namjera i ulaganja u izgradnju Adrenalin parka na Ravanjskom polju.

“Investitori su kupili zemlju, te sada kao građani možemo dati svoj doprinos sugestijama i prijedlozima, te podržati odluku i osigurati davanje saglasnosti. Ovo je prilika da poslušamo namjere ulagača. Možemo tu tražiti priliku za zapošljavanje naše omladine i otvaranje radnih mjesta, te zaustavljanje iseljavanje sa našeg područja. Da li će sve ovo biti dobro ili loše po našu zajednicu trebaju ocijeniti upravo mještani, te se nadam da ćemo svi uzeti učešće i dati svoj doprinos”, kazao je Elvir Rožajac.