Elvir Rožajac je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Vareš.