Građani Ilidže mogu se nadati da će sljedeće godine u svojoj općini imati centar za plaćanje komunalnih usluga bez plaćanja provizije.

Njegovo otvaranje je inicirao Elvis Vreto, zastupnik Naše stranke u Skupštini KS.

„Ovakvih centara već ima u Sarajevu i pokazali su se uistinu kao dobra praksa. Ilidži je, također, potreban jedan takav. To je posebno olakšavajuće za penzionere, starije osobe generalni i osobe s invaliditetom da ne moraju ići na više mjesta kako bi platili račune. Međutim, i ostalim građanima je to od velike koristi jer tako štede vrijeme, ali i novac. To mogu uraditi, naprimjer, u pošti, ali tu se plaća provizija. Ja sam tražio da se sredstva za otvaranje jednog takvog centra planiraju u budžetu za 2020 godinu. Nadam se da će u istoj godini građani Ilidže dobiti taj centar. Nema razloga da takav centar postoji, naprimjer, u Novom Sarajevu, a da ne postoji na Ilidži, a namjere ove Vlade da olakša građanima plaćanje dažbina već su više puta dokazane“, rekao je Vreto.