U Prijedlogu Budžeta Općine Ilidža, o kojem će biti odlučivano sutra, naći će se i 701.000 KM za izgradnju osnovne škole u naselju Stup. Rezultat je to istrajnosti građana MZ Stup i  vijećnika Naše stranke u Općini Ilidža Elvisa Vrete koji se ovom temom bavi još od 2012. godine.

Podsjećamo na neke od ključnih momenata u borbi za školu.

Još 2015. Vreto je pokrenuo vijećničku inicijativu kojom je zatražio od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo da se rebalansom budžeta za 2015. godinu i u budžetu za 2016. godinu predvide sredstva za pokretanje aktivnosti na pripremi i izgradnji objekata koji će služiti kao osnovne škole u naseljima Stup i Otes. Slična situacija desila se i prilikom usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo 2017. kada je Naša stranka tražila povećanje izdvajanja za školu na Stupu u iznosu od 50.000 KM.

„Ja sam tada kao vijećnik zatražio prilagodbu dokumenta koji opisuje potrebe zajednice po pitanju škole“, kaže Vreto. Radilo se o Elaboratu o društveno-ekonomskoj isplativosti škole iz 2005. godine koji je trebalo doraditi.

O tom periodu govori i Nasiha Pozder, ugledna urbanistica i potpredsjednica Naše stranke: „Borba za školu na Stupu traje godinama, a intenzivirana je od momenta kada su prve zgrade (Tibra) bez plana, reda i rasporeda izgrađene i prvi stanovnici useljeni. Mi smo se u ovu priču uključili 2012. Kada je na sjednici OV Ilidža tema bila Prijedlog Regulacionog plana Stupa, a kojem je pozicija i veličina škole bila neprihvatljiva stanovnicima ovog naselja. Tada je bio operativan Elaborat Ministarstva iz 2005. prema kojem škola nije bila neophodna, što je logično s obzirom na to da je Stup trebao biti gradski centar sa značajno manjim brojem stanovnika od onog koji se od 2008. do danas tamo desio. Ono što se dalje dešavalo, je da je Vreto sa ekipom iz Općinskog odbora Ilidža organizovao sastanke sa stanovnicima ovih mjesnih zajednica, gdje sam i sama odlazila i učestvovala, sve kako bismo u Regulacioni plan ucrtali adekvatnu školu i na poziciji koja je prihvatljiva i sa aspekta struke, ali i stanovnika. Naši sastanci su rezultirali pritiskom na Zavod koji je školu ucrtao onako kako su i predstavnici i stanovnici mjesnih zajednica željeli, a zatim i pritiskom da se Regulacioni plan prezentuje građanima više puta prije samog usvajanja na sjednici Općinskog vijeća. Zadovoljni time da je Stup dobio školu, ali i da su visine i gabariti, udaljenosti između objekata, količina zelenila i društvene infrastrukture konačno prihvatljivi u odnosu na sve ranije građeno i predlagano na Stupu, podržali smo Regulacioni plan. Rezultat svih tih, ali i cijelog niza drugih aktivnosti je nova škola koja se danas čini izvjesnijom nego ikada ranije“.

I Vreto ima nadu da će Stup konačno dobiti školu: “Građani Mjesne zajednice Stup već godinama opravdano traže izgradnju osnovne škole na ovom lokalitetu. Naseljavanjem i izgradnjom novih stambenih jedinica Tibra Pacific potreba za osnovnom školom je značajno porasla.  Najvažnije predradnje, poput izrade novog Elaborata o društveno-ekonomskoj isplativosti škole su urađene, kako su me općinske službe informisale odgovorom na pitanje koje sam postavio u oktobru 2017.godine“.

No, kako kaže, potrebe za obrazovnom infrastrukturom na području Ilidže neće biti do kraja riješene izgradnjom nove škole. Kad je osnovnoškolsko obrazovanje u pitanju, na području općine Ilidža bila bi potrebna još jedna osnovna škola u MZ Otes i MZ Stupsko brdo,  a što zavisi od Elaborata o društveno-ekonomskoj isplativosti, dok su za predškolski uzrast neophodni su i vrtići.