O planovima Naše stranke na Ilidži, ali i o aktivnostima NS-a u posljednje četiri godine, razgovarali smo sa našim vijećnikom Elvisom Vretom. Elvis je rođen 1973. u Sarajevu, osnovnu i srednju školu je završio na Ilidži, nakon čega se pridružio Armiji RBiH u odbrani zemlje. Vreto je oženjen i otac dvoje djece, direktor porodične firme od 1997. godine. Kada priča svoju životnu priču, s ponosom ističe svoj rad u Našoj stranci. Elvis je već u dva navrata izabran za općinskog vijećnika.

NS: Zbog čega ste se odlučili kandidovati na izborima 2008. godine?

Vreto: Do 2008 godine sam bio politički neaktivan od kada postajem član Naše stranke, a razlog je nezadovoljstvo  stanjem u našoj zemlji i na našoj općini , uciniti boljim i sadržajnijim  uslove života na našoj opcini je moj motiv kandidovanja.

NS: Kada razmišljate o svom komšiluku, šta vam prvo padne na pamet da treba promijeniti, popraviti ili učiniti boljim?

Vreto: Osnovni uslovi za život su prioritet , sigurnost kao temelj dobre zajednice, osnovna infrastruktura potrebna za dobar život naših građana i komšija, razvoj  privrede, turizma, kulture, sporta i rekreativnog sadržaja.

NS: Kakvo je stanje sigurnosti na Ilidži? Šta biste uradili da bi se stanje popravilo?

Vreto: Sigurnost je jedna od važnijih pitanja na našoj općini. Ona je daleko od zadvoljavajuće, pa sam shodno tome i na posljednjoj sjednici općinskog vijeća pokrenuo više pitanja i inicijativa oko rješavanja problema. Povećanje broja policajaca na Ilidži je jedno od ovih, a kroz usklađivanje njihovog broja sa posljednjim popisom stanovništva. Također, važno je postavljanje video nadzora na općini Ilidža sa ciljem poboljšanja sigurnosti, postavljanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije koja će smanjiti saobraćajne nezgode sa fokusom na sigurnost pješaka posebno učenika na putu do škole kao i povratku.

NS: Mnogi zaboravljaju ruralni dio općine. Kako lokalna samouprava može poboljšati položaj sela? Navedite nam konkretne probleme sela u Vašoj općini?

Vreto: Osnovni problem naših ruralnih područja jeste loša infrastruktura, voda, kanalizacija, putevi, ulična rasvjeta, sigurnost . Rješavanjem ovih problema koji su ključni za život kao i podrška ljudima koje se bave poljoprivredom , eko turizmom su aktivnosti razvoja i na tome čemo raditi . Kao vijećnik sam pokretao inicijative za rješavanje tih problema, riješili smo neke stvari, ali ima toga još.

NS: Šta je sa Rakovicom i Jasenom, spominjali ste ove lokalitete ranije?

Vreto: Nije normalno da imamo naselja bez električne energije, vode, kanalizacije  kao što je naselje Jasen koje nema električnu energiju, MZ Rakovica isto tako  iako  je u toku proces vodosnadbijevanja još nije završen, kanalizacija nije započeta. Svi ovi problemi moraju se riješiti što prije kako bi stanovnici imali uslove za život na selu, dosadašnji odnos vlasti se mora promijeniti. Ona nije bila utemeljena na osnovnim životnim potrebama, već brojem glasača u tom naselju, pa je izostajao pravedan pristup.

NS: Koji biste problem iz komunalnih djelatnosti izdvojili kao važan za Vašu općinu?

Vreto: Općina Ilidža mora prestati sa pristupom rješavanja problema po principu gdje je više glasaca tu cemo više raditi već poceti riješavati probleme po prioritetima , naši prioriteti i moji kao kandidata su riješti probleme za one stanovnike koji ih imaju oko snadbijevanja elekticnom energijom , vodom , ulicnom rasvjetom , uredejenjem puteva i saobracajnica. Smatram da je u 21. vijeku nedopustivo za stanovnike da nemaju riješene navedene probleme, te ćemo raditi na tome svaki dan dok se ovo ne završi. Ne smijemo dočekati 2020. s tim problemima, ma ne smijemo dočekati ni ovu zimu.

NS: Za koje pitanje smatrate da je važno da se nešto promijeni na višim razinama vlasti?

Vreto: Opet sigurnost je važna, ali i pitanje problema građana u vodozaštitnoj zoni Sarajevskog polja. Također, nastavljamo se baviti pitanjem poboljšanja stanja u javnom prevozu, tu smo pokrenuli niz stvari ispred NS-a u posljednje četiri godine, od noćnog prevoza, preko linije Dobrinja-Ilidža, a sve je to poteklo od građana.

NS: Na čemu radite ovih dana, u pripremi su i izbori?

Vreto: Opcinska organizacija Ilidža je pokrenula niz pitanja, vodili smo računa o svim dijelovima općine. Naši amandmani i inicijative su prihvaćeni ka osnovani, pa smo tako povećali izdvajanja za stipendije za studente i ucenike slabijeg imovnog stanja, povećali smo izdvanja za sanaciju  lokalnih puteva koji su u jako lošem stanju, povećali smo izdvajanja za djecu sa invaliditetom, podigli nivo podrške sportskim kolektivima , pokrenuli inicijativu uređenja parka ispred Doma kulture u Hrasnici koja je usvojena i u fazi realizacije. Na naš prijedlog zaključkom Općinskog vijeća je pokrenut proces izrade elaborata za pokretanje Kina Igman , kao i postupak dopune elobarata po inicijativi o izgradnji škole na Stupu, uvedena autobuska linija Ilidža-Dobrinja koja je realizovana zajedno sa opcinom Novi grad i Kantonom , otkočili postupak novih izmjena i dopuna regulacionog plana Tibra na osnovu zahtjeva građana Stupa.

Pokrenuli smo inicijative i pitanja vezana za probleme građana u Vodozaštitnoj zoni Sarajevsko polje , povecanju broja policajaca na našoj općini, rješavanje problema sa parking prostorom u centralnom dijelu Ilidže kao i rješenja za novu gradnju parking prostora, rešavanje problema za uličnom rasvjetom , snadbijevanjem električnom energijom kao što je naselje Jasen koje je bez iste, od Kantona tražili decentralizaciju  kulture tj. da se  manifestacije u organizaciji Kantona Sarajevo održavaju i na Ilidži. Mnogo je posla pred nama, mislim da smo zavrijedili povjerenje građana i građanki Ilidže, te da će Naša stranka rasti u našoj općini te kroz veću zastupljenost i više utjecati na promjene u lokalnoj zajednici.