Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Ilidža usvoje je Budžet za 2016. godinu, za koji je glasao i vijećnik Naše stranke Elvis Vreto, nakon što su usvojeni njegovi amandmani koji su poboljšali budžet i učinili ga korisnijim za interese građana i lokalne zajednice.

„Prvi naš prijedlog koji je usvojen jeste uvećanje sredstava za stipendije za djecu sa slabijim imovinskim stanjem. Sa prvobitno planiranih 80 hiljada KM uvećali smo izdvajanja za ovu svrhu na 107 hiljada KM. To će se ticati svih učenika i studenata slabijeg imovnog stanja koji su uspinuli uslove javnog poziva i potpisali ugovore za stipendije 12. januara“, kazao je Vreto.

„Prijedlog budžeta je predviđao smanjenje izdvajanja za Crveni križ, Merhamet, izviđačka i antifašistička udruženja. Usvajanjem naših amandmana spriječeno je smanjenje tih izdataka i oni će za te važne organizacije biti jednaki kao i u prošloj godini“, dodao je Vreto.

„Budžet je praćen i akcionim planom, koji jasnije precizira iznose i strukturu stavki u budžetu. Mi smo već duže vrijeme zagovarali tu mjeru, koja, recimo, u slučaju rekonstrukcije ulica u mjesnim zajednicama dovodi do toga da stavku prati i specifikacija šta će se tačno raditi, umjesto dosadašnje prakse kada je bio upisan samo iznos a ne i priroda radova“, kazao je.

„Ono što je bilo nama još važno jeste predviđanje sredstava za asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Rakovica koji su u užasnom stanju. Ta mjesna zajednica je dugo vremena bila diskriminisana u smislu izdvajanja za uličnu infrastrukturu, te nam je bilo važno da se i taj naš amandman usvoji“, zaključio je Vreto.