Elvis Vreto, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, pokrenuo je vijećnićku inicijativu, gdje je zatraženo od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, da rebalansom Budžeta za 2015. godinu i u budžetu za 2016. godinu, predvide sredstva za pokretanje aktivnosti na pripremi i izgradnji objekata koji će služiti kao osnovne škole u naseljima Stup i Otes.

“Građani Mjesne zajednice Stup već godinama opravdano traže izgradnju osnovne škole na ovom lokalitetu. Naseljavanjem i izgradnjom novih stambenih jedinica „Tibra Pacific” potreba za osnovnom školom i predškolskom ustanovom je značajno porasla. Određene procedure su pokretane, ali još uvijek nema konkretnih pomaka. Vrijeme je da vidimo šta novi ministar planira uraditi po ovom pitanju,” kazao je Elvis Vreto.

“Također, ne treba zaboraviti da je Regulacionim planom planirana izgradnja škole, te tražimo realizaciju i pokretanje procedura za izgradnju. U prethodnim godinama, Općina je dobrim dijelom finansijski pomagala izgradnju škola,  shodno svojim budžetskim mogućnostima spremna je  pomoći izgradnju i navedenih škola. Moramo početi posao na ovome, te imati konkretne korake i ostvaren napredak do septembra 2016. godine. Nove generacije dolaze, a mi se ponašamo kao da novih naselja nema, kao da se Ilidža ne širi. Ukoliko sada ne reagiramo, imamo problem,” zaključio je Vreto.

Općinski odbor Naše stranke Ilidža je posljednjih mjesec dana prikupljao inicijative građana i građanki Ilidže, gdje su otvorili mogućnost da učestvuju u pripremi pitanja i inicijativa prema lokalnoj samoupravi, ali i višim razinama vlasti.