Nakon što je Mirsad Hodžić (Naša stranka), član Komisije za Budžet Općinskog vijeća Ilidža, podržao zaključak Kolegija općinskog vijeća te je pozvao Općinsko vijeće da izdvoje dodatna sredstva za osiguranje stipendija za sve učenike i studente slabijeg imovnog stanja koji ispunjavaju uslove konkursa za stipendiranje u školskoj 2015/2016 godini, danas je Elvis Vreto, podržao uvećanje izdvajanja za stipendije za 80 000 na 107 000 maraka.

„Naša stranka je insistirala na izdvajanju sredstava za naše nadarene, odnosno za sve one koji su ispunili kriteriji. Bez ovog uvećanja imali bi situaciju da dio naših vrijednih đaka i studenata ispuni uslove za stipendiju, a ne dobije istu, zbog ograničenih resursa. Ovo je pomak, te se nadam da ćemo nastaviti i dalje izdvajati više za naše talente, a manje za beneficije funkcionera,” kazao je Elvis Vreto, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža.