O radu Naše stranke i njegovoj kandidaturi za Općinsko vijeće Goražde, razgovarali smo sa Emirom Baščelijom. Naša stranka izlazi sa snažnim timom na izbore u Goraždu, spremni da sa načelnikom Nenom Zukom i općinskim vijećnicima promijene stanje u zajednici.

NS: Emire, recite nam nešto o sebi, koji su motivi za kandidaturu?

Emir Baščelija: Rođen sam 1968.god. Osnovnu i srednju školu sam završio u Goraždu, a Fakultet zdravstvenih studija pri Medicinskom fakultetu na Univerzitetu u Sarajevu i stekao zvanje inžinjera medicinske radiologije. Uposlen sam u Kantonalnoj bolnici Goražde na odjelu radiologije. Iz ljubavi prema našem gradu, u kom živim cijeli svoj život, odlučio sam da izađem iz sjene običnog građanina i da se kao budući vjećnik borim za bolji i uređeniji grad, a samim tim i za sretnije i zadovoljnije sugrađane.

Budući da sam bio dijete ovog grada, pamtim vremena kada su ljudi u Goraždu zidali kuće sa namjerom da ovdje i ostanu. To je nešto što današnje generacije nisu u prilici često da vide. Svjedoci smo masovnog napuštanja Goražda od strane mladih ljudi koji ovdje ne vide perspektivu. Mi u Našoj stranci vjerujemo da tako ne mora biti. Zbog toga 50% članstva Naše stranke čine mladi. Baš kao što smo spremni da saslušamo njihove prijedloge i probleme sa kojima se susreću, tako smo spremni da oslušnemo glas običnog čovjeka i krenemo u rješavanje problema sa kojima se svi mi, dragi sugradjani, svakog dana suočavamo.

NS: Šta biste prvo uradili u Goraždu kada bi bili izabrani?

Emir Baščelija: Ja ne želim da pričam o nekim velikim planovima koji lijepo zvuče za političku promociju pojedinih ljudi i stranaka, a samo tome i služe. Ja želim, baš kao i moj sugrađanin Senad, da se zakrpi rupa u ulici Selvera Sijerčića koja je već petu godinu nevidljiva za ovdašnje vlasti. Ja ne želim, baš kao ni moja sugradjanka Elma, da umjesto svježeg vazduha prvo što osjetim kad otvorim prozor bude ustajali neprijatni miris smeća iz kontejnera. Ne želim da naši najmlađi čekaju u red za jedinu ljuljacku u parkiću jer su ostale uništene. Za rješavanje ovih pitanja nisu potrebne velike investicije. Pa ipak za sve ove godine niko se nije prihvatio tog posla. Dosta nam je potrošenih ljudi koji su na vlasti toliko dugo da više niti vide niti čuju potrebe običnog čovjeka.

NS: Koje su šanse za Goražde?

Emir Baščelija: Ovaj grad na Drini ima toliko mogućnosti za razvoj turizma. Niko se do sada ozbiljno nije prihvatio da taj potencijal i razvije. Napravimo bazene, uredimo zelene površine, osposobimo izletišta, sagradimo igrališta za najmlađe. Dajmo šansu mladima da i ovdje mogu pokazati svoj talenat i znanje koji su kroz školovanje godinama razvijali. Dajmo mladim bračnim parovima mogućnost da u našem gradu zasnivaju porodice i školuju svoju djecu.

NS: Koje su šanse za Goražde?

Emir Baščelija: Ovom prilikom pozivam sve poštene i hrabre ljude, da nam se pridruže te da zajednički radimo na jednoj drugačijoj politici u kojoj ćemo razbiti predrasude da su bavljenje politikom i biti pošten dva isključiva pojma. Ovaj grad je naš, vrijeme je da vratimo Goražde onima koji ga vole i koji svoju budućnost vide u njemu. Naša stranka je, prvenstveno, pokret ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost od onih koji su je imali prethodnih 20 godina te da svojim radom i djelima pokažu da NAŠ GRAD može bolje. I zato Vas pozivam, da drugog oktobra izađete na izbore i date podršku, date svoj glas onima koji će raditi, a ne onima koji će obećavati. Dajte glas za budućnost, dajte glas Našoj stranci.