Nakon reakcije lokalne zajednice i privrednika na najavu izgradnje Centra za upravljanje komunalnim otpadom u radno-poslovnoj zoni na lokaciji “Očazi – Stočna pijaca”, Emir Dizdar, predsjednik Naše stranke u Visokom, je zatražio da se putem Parlamenta Federacije ispitaju okolnosti konkretnog slučaja. Delegat u Parlamentu Federacije, Edin Forto (NS), je uputio pitanje prema Federalnom ministarstvu okoliša o konkretnom slučaju.

„Potvrđeno je da se općina Visoko obratila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u augustu 2015. godine za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole za izgradnju objekata prilagođenih odlaganju komunalnog otpada. Tu se navodi da bi se ostali otpad nastavio zbrinjavati na Regionalnoj deponiji u Mošćanici“, kazao je Emir Dizdar.

„Međutim, vi imate situaciju da je lokacija na kojoj žele graditi Centar za upravljanje otpadom građevinsko zemljište vanurbanog područja sa namjenom da bude poslovna zona. Na to Općina Visoko odgovara mišljenjem od 29. decembra, kojim kaže da se Centar može graditi ako će biti definisan kao poslovni objekat, što je apsurd i zaobilaženje pravila“, dodao je Dizdar.

„Želim ovdje naglasiti da su pripremni radovi u toku, a da postupak ocjene Federalnog ministarstva okoliša i turizma još nije završen. Smatram da je važno što smo ministrici i nadležnim strukturama ukazali na ovaj slučaj, kako bi se veća pažnja dala ovom pitanju, te provjerili svi navodi općine. Imamo građane koji žive u obližnjim naseljima, imamo privrednike koji rade u prehrambenoj industriji. Nemojte da nam se dogodi da oni budu oštećeni zbog partikularnih interesa, hajde da dobijemo pravoremene informacije i da zaustavimo sve ono što ide na štetu zajednice. Zašto općinske vlasti srljaju i idu mimo reda, kada procedura postoji“, kazao je Dizdar.