Vijećnice Naše stranke u sarajevskim općinama pokrenule su inicijative za uklanjanje vozila bez registarskih oznaka, odnosno napuštena vozila sa gradskih ulica, parkirališta i trotoara. Inicijativa je krenula od Ene Maglić, koja je na slučaju “bordo golfa” odlučila testirati administraciju u našoj lokalnoj zajednici.

Prvi njen kontakt bila je komunalna inspekcija Općine Centar. Nakon što nije dobila nikakav odgovor, obratila se i Policijskoj stanici Centar Sarajevo, koju su rekli da to nije njihova nadležnost. Naredni korak bio je kontaktiranje načelnika Općine Centar, koji ju je uputio na Kantonalnu komunalnu inspekciju.

Istovremeno je više puta kontaktirala Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva, koji ju je ponovno uputio prema Prvoj policijskoj stanici Centar. Pri obraćanju Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo – Sektoru za saobraćaj u mirovanju, ponovno dobija uputu da se obrati MUP-u Kantona Sarajevo.

Javno komunalno preduzeće „Rad“ ju je također uputilo na MUP, navodeći da vozilo nije u stanju otpada, već je riječ o vozilu u stanju mirovanja. Ena je uputila inicijativu prema našim vijećnicama, tražeći da se općina konačno očituje ili zatraži zvanični odgovor svih (ne)nadležnih struktura na razini kantona i općine, Ovaj lanac čini sedam nenadležnih institucija. Od jednog golfa došli smo do problema u sistemu. Vrijeme je da dobijemo neki odgovor.