Naša stranka Zenica: Grad je odgovoran za propadanje Čelika, mora snositi odgovornost i za njegov oporavak

0

Na sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja će biti održana danas, a čija je tema stanje u NK Čelik, Naša stranka će predložiti sljedeće zaključke:
– Hitnu uplatu interventnih sredstava u iznosu 500.000 KM, što će omogućiti NK Čelik odigravanje prvog dijela sezone u Kantonalnoj ligi ZDK;
– Upravljanje poslovnim prostorima u sklopu stadiona vratiti Čeliku, bez naknade, uz strogu kontrolu i obavezu redovnog izvještavanja Gradskog vijeća i Gradske uprave o utrošku sredstava naplaćenih na ime zakupa;
– Pružiti punu podršku organima Kluba u skladu sa Statutom NK Čelik, te da se u njegov rad uključe po jedan ili dva člana Gradske uprave zaduženi za kontrolu transparentnog i zakonotiog rada UO i NO, te kontrolu utroška svih sredstava koja Klub dobija od Grada, kao i kontrolu sredstava od izdavanja prostora u sklopu stadiona;
– Izvršiti analizu komunalnih usluga koje se fakturišu NK Čelik, te instalirati vodomjere i satove za struju za svaki poslovni prostor u sklopu stadiona čime bi se ti troškovi prenijeli na zakupce poslovnih prostora.
Zaključci su napravljeni na osnovu razgovora s predstavnicima Kluba i navijača.
Meliha Salčinović, zastupnica NS u Gradskom vijeću, smatra da Grad snosi veliku odgovornost za stanje u ovom Klubu te da u skladu s tim treba poduzeti sve da Čelik nastavi s radom. Kao dokaz odgovornosti Grada navodi sljedeće činjenice:
– Unazad 25 godina općinska, a potom gradska uprava je postavljala upravne i nadzorne odbore u NK Čelik kroz striktnu kontrolu Skupštine Kluba. Upravni odbori koji su postavljani na takav način su direktno odgovorni za nagomilane obaveze po svim osnovama unutar NK Čelik. Na tužilastvu i sudskim organima je da pronađu da li je takvim djelovanjem prekršen zakon i da se odgovorna lica privedu pravdi i procesuiraju za nesavjesno djelovanje.
– Gradska uprava je upošljavala radnike u radnu zajednicu NK Čelik posmatrajući Klub kao javnu ustanovu, a ne kao udruženje građana, pri čemu su svi uposlenici stadiona zaduženi za njegovo održavanje bili uposlenici NK Čelik iako je stadion u vlasništvu Grada. Time je Klub pored redovnih obaveza za igrače i stručni štab opterećivan i za plaće uposlenika koji nisu direktno bili povezani s Klubom.
– Direktor stadiona, koji je u vlasništvu Grada, također je sve vrijeme bio uposlenik NK Čelik.
– Troškovi vode i komunalija za poslovne prostore u sklopu stadiona su fakturisani NK Čelik usljed čega Klub ima ogromne obaveze prema javnim preduzećima u vlasništvu Grada
– Gradska uprava je oduzela stadion Klubu, čime su uskraćeni za prihode na ime zakupnina od poslovnih prostora, a obaveze za radnike na održavanju stadiona su ostale na NK Čelik. Sredstva zakupnina su trebala biti iskorištena za reprogram poreskog duga NK Čelik, međutim sa uplatama prema poreskoj upravi se prestalo u aprilu 2019. godine.
– Gradska uprava je nametnula Skupštini Kluba investitora iz Turske kao jedino rješenje za njegov opstanak, međutim nakon tri godine investitor se povukao i iza sebe ostavio 1,4 milion obaveza samo po osnovu plaća.
„Sve navedeno prikazuje koliko je Grad doprinio propadanju Čelika. Ono što tražimo za oporavak, još uvijek nije ni blizu toga koliko je Čelik pretrpio štete zahvaljujući neodgovornom odnosu prema ovom simbolu Zenice“, rekla je Salčinović.

Zdravko Radošević: Odlučno NE izgradnji spalionice u Bosanskom Petrovcu

0

Višemjesečni angažman Naše stranke Bosanski Petrovac u cilju sprječavanja izgradnje spalionice animalnog i farmaceutskog otpada dobio je svoj epilog. Na sjednici vijeća održanoj u avgustu na inicijativu vijećnika Naše stranke Zdravka Radoševića, Općinsko vijeće Bosanski Petrovac glasalo je protiv projekta izgradnje spalionice u ovoj opštini.

“Opštinsko vijeće Bosanskog Petrovca, kao i organ uprave na čelu s načelnikom, poslušali su glas javnosti i odbili projekat koji je s jedne strane predstavljao potencijalnu ekološku bombu za našu opštinu, a s druge strane donosio vrlo skromne benefite. Prigovor koji smo, u saradnji sa strukom, uputili Federalnom Ministarstvu okoliša i turizma, kao i prigovor zastupnice Naše stranke u Parlamentu FBiH, samo su dio institucionalne borbe za prava lokalne zajednice i primjer dobre saradnje Naše stranke od lokalnih do Federalnih nivoa vlasti”, poručuje Radošević.

“Izuzetno sam ponosan što smo vrlo dostojanstveno i bez politizacije prošli kroz ovaj proces, oslanjajući se na struku i iskustvo osoba kojima je ova oblast veoma bliska. Posebno me raduje to što smo uspjeli probuditi građanski aktivizam, na način da građanke i građani opštine Bosanki Petrovac biraju da li žele da se jedno postrojenje ovog tipa instalira u njihovoj opštini”, zaključuje Radošević.

Naša stranka Vogošća: Zdravlje naših mališana mora biti prioritet, osigurajte sve epidemiološke uslove

0

Narednog mjeseca počinje nova školska godina za učenike u Kantonu Sarajevo, a pandemija koronavirusa ne jenjava. Još je neizvjesno kako će se organizovati obrazovni proces od septembra, ali je sasvim izvjesno i sigurno da realizacija samo online nastave nije najbolje rješenje za učenike. Svjetski i domaći epidemiolozi najavljuju pogoršanje epidemiološke situacije dolaskom hladnijih dana, a Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da svijet mora naučiti živjeti s COVID-19 virusom i boriti se sredstvima kojima raspolaže. Ako nastava bude organizovana u prostorijama škole, neophodno je osigurati sve epidemiološke uslove, smatraju iz Naše stranke Vogošća:

“Podnijeli smo inicijativi za hitno osiguravanje sredstava i nabavke šest dezinfekcionih tunela (za pet osnovnih i jednu srednju školu koje egzistiraju na području Općine Vogošća), neophodnih dezinfekcionih sredstava za funkcionisanje tunela, medicinskih maski i rukavica te vizira za osoblje škola. Uzimajući u obzir da nam je u ovim vanrednim okolnostima najvažnije sačuvati zdravlje, a pogotovo zdravlje najmlađe populacije predlažemo da se sredstva za realizaciju ove inicijative preusmjere iz projekata koji nemaju elemente hitnosti. Budući da se bliži početak školske godine i da je za realizaciju ovog projekta ostalo jako malo vremena, nadamo se da će ova inicijativa biti razmatrana što prije.”

Naša stranka Lukavac: Dok se nelegalni objekti grade, Općinska inspekcija odgovara na pitanje skoro četiri godine

0

U septembru 2016. godine Naša stranka Lukavac obratila se Općinskoj inspekciji Lukavac, kako bi zaustavili nastavak gradnje nelegalno izgrađenih objekata u ulici Branilaca Bosne, na lokaciji udaljenoj svega 50-tak metara od zgrade Općine. Odgovor koji su dobili nakon skoro četiri godine je neprihvatljiv, smatraju iz lokalne organizacije Naša stranke Lukavac:

“Skoro četiri godine nakon što smo se obratili Općinskoj inspekciji Lukavac, dobili smo odgovor u kojem kažu da je podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Radi o nizu nelegalno izvedenih građevinskih radova na više objekata na toj lokaciji u periodu dužem od 10 godina, za šta je inspekcijski organ bio obavezan postupati po službenoj dužnosti. Inspekcijski organi su bili dužni postupak uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata dovesti do kraja. U ovim slučajevima radi se o svjesnom izbjegavanju provođenja zakona i podilaženju bespravnim graditeljima.

Stanari zgrada u blizini nelegalno izgrađenih objekata sigurno jesu zainteresovana strana, ali je očito da u prethodnom periodu, iako su im se obraćali, nisu uspjeli potaknuti nadležnu inspekcijsku službu da spriječi nelegalno građenje i ugrožavanje njihovog stanovanja. Ovaj inspekcijski organ je propuštanjem poduzimanja svojih zakonom utvrđenih obaveza, omogućavao prekršiocima da iskoriste njihovu aljkavost ili namjerno nedjelovanje, i svoju nelegalnu gradnju neometano nastave.

Naša stranka će se i ubuduće baviti ovim problemom i djelovati na zahtjev građana kada nam se obrate i kada se nađu u situaciji da u redovnom postupku pred nadležnim lokalnim organima vlasti nisu u mogućnosti zaštititi svoja prava, ali i u situacijama kada je potrebno zaštititi javna dobra i ukazati na pojave i pojedince koji ih ugrožavaju.”

Na inicijativu Naše stranke: Počela rekonstrukcija vrtića “Bulbul”

0
bulbul

Veliki projekat rekonstrukcije Vrtića „Bulbul“, devastiranog u periodu agresije na naš grad, započet je ovog mjeseca. Vraćanjem u rad ovog vrtića, lijeva obala Miljacke poslije više od 25 godina, dobit će javni vrtić. Nakon brojnih upita građanki i građana kada će ovaj vrtić biti ponovno osposobljen za prijem djece, Vibor Handžić, tadašnji vijećnik u OV Stari Grad, a trenutni zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, 2015. godine podnio je inicijativu za rekonstrukcija vrtića.

U općini Stari Grad postoje samo tri vrtića u sklopu ustanove JU Djeca Sarajeva, a niti jedan na lijevoj strani obale Miljacke, te će stavljanjem u funkciju ovog vrtića naša općina biti bogatija za još jednu modernu ustanovu, kakvu zaslužuju naši mališani. Veliko nam je zadovoljstvo što će ovaj vrtić uskoro otvoriti svoja vrata za naše starogradske mališane. Vrijednost projekta je 820.000 KM.

Zdravstveni savjet Četvorke: Spasite građanke i građane svojim odlaskom

0

Zdravstveni savjet Četvorke (NS, NiP, SDP, NBL), zbog katastrofalnog upravljanja epidemijom, traži hitnu smjenu Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo.

“Prijedlog Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo da Studentski dom Bjelave pretvore u izolatorij za pacijente oboljenje od COVID-19 nedopustivo je igranje sa životima građanki i građana. Time se ne krši samo Zakon o zdravstvenoj zaštiti, već i sva načela medicinske etike. Svi nalogodavci i zdravstveni radnici koji pristanu da učestvuju u radu tog izolatorija podliježu krivičnoj odgovornosti”, poručili su iz Zdravstvenog savjeta.

“Sve dok se ne iscrpe svi raspoloživi neiskorišteni bolnički kapaciteti Kantona Sarajevo, koji su finansirani iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, nema potrebe za otvaranjem neadekvatnih izolatorija, kao što je izolatorij planiran u Studenskom domu Bjelave. Pozivamo KCUS da na raspolaganje stavi infektivnu kliniku i ostale raspoložive, neiskorištene kapacitete, tako da pacijenti dobiju punu uslugu. Zavarenim kapijama i sa stotinama čuvara menadžment i uprava KCUS-a se ogradila od bolesnog građanstva, čijih se života i zdravlja unaprijed i bez liječenja odrekla. Svjesni mnogo organizovanijeg pristupa drugih kliničkih centara u BiH s pandemijom, a zbog višegodišnje krize u funkcionisanju KCUS-a i višemjesečne javnozdravstvene krize koja je najizraženija upravo u Kantonu Sarajevo, od Vlade Federacije BiH tražimo hitno razrješenje upravljačke strukture i menadžmenta KCUS-a, uz uvođenje prinudne uprave”, zaključili su.

Sva rješenja koja mi nudimo saznat ćete uskoro, na press konferenciji naših kantonalnih zastupnika.

BH Blok: SDA i HDZ ne spašavaju Mostar, oni su ga držali zarobljenim 12 godina

0

Nismo ni sumnjali da će nedostajati jeftine kvazipatriotske patetike i da čemo čitati desetine naručenih članaka da nas sve uvjere kako je SDA spas za ovu državu. SDA će to govoriti otvoreno, koristiti zelenu ljevicu da hvale jedni druge kako se nesebično žrtvuju za interese naroda i države.

Svakom dobronamjernom građaninu u Bosni i Hercegovini jasno je da se iza tog navodno velikog opšteg interesa krije najprimitivniji lični interes i korist. Nema ništa ni mostarsko ni građansko u onome što deklarativno nudi SDA. Jasno je to i Safetu Oručeviću jer se, u nedostatku argumenata, ne bi spuštao na razinu najprizemnijih uvreda. Zašto je on promijenio mišljenje, ko je i kako na to uticao, ne želimo špekulirati. “Veliki meštar” kombinatorike se malo prekombinovao.

Recept je potpuno isti kao i godinama unazad. SDA odabere svoj kadar, zatim pozove sve druge stranke da podrže taj kadar u ime bosanskog ili građanskog principa, iako iza svega čak ne stoji niti bošnjački princip, nego isključivo lični i stranački interes. Nakon toga optuže druge što ne žele slijediti njihovu politiku destrukcije.

Identičnu situaciju imamo u Mostaru. Nakon što SDA i HDZ duže od dvije decenije haraju Hercegovinom i Mostarom, sada je krenula kampanja spasa Mostara od strane onih istih koji su ga držali zarobljenim toliko godina.

Jedini je problem kako uvjeriti građane da ne vjeruju svojim očima nego SDA-a.
Kako mi u BH bloku, SDP BiH i NS, ustrajno nastavljamo stvarnu, ne samo deklarativnu probosansku politiku, odbijamo popustiti pritiscima i ucjenama SDA, tako se otkrivaju svi akteri velike SDA mašinerije. Očito uplašeni što niti ogromna medijska mašinerija ne uspijeva ubijediti građane u novo, stotinu puta izigrano, navodno probosansko ujedinjenje pred izbore traže se krivci.

U toj potrazi i pljuvanju svih koji misle drugačije pomažu im ljudi interesno vezani sa SDA.
I onda smo krivi mi u BH bloku, krivi su SDP i NS, krivi su Nikšić i Kojović. Otkud im pravo da neće sa SDA, iako u ujedinjenja koja uoči svakih izbora nudi SDA ne vjeruju više ni mala djeca.

Mi smo se na bezbroj primjera uvjerili kako SDA uvijek kada može birati između Bosne i Hercegovine i svojih vječitih koalicionih partnera iz HDZ-a izaberu HDZ. Ne sumnjamo da će opet tako biti i nakon izbora u Mostaru samo ukoliko budu imali bilo kakvu mogućnost. Zato svi koji su u dilemi da li će na izbore ići na listu sa SDA ili s BH blokom neka idu sa SDA. Nama to ne smeta, zašto bi bilo kome smetalo što mi nećemo. Zato smatramo da ne doliči bivšem gradonačelniku da bude megafon SDA. On bi prvi trebao shvatiti da je bitnije šta će dobiti građani Mostara sa SDA, nego šta će dobiti on lično.

BH blok, SDP BiH i NS, ima svoju viziju Mostara i nudi svoj program. Nismo se prodali i izdali povjerenje građana koje su nam dali 2018. godine. Nećemo prodati ni interese građana Mostara zbog par fotelja u vlasti na bilo kojem nivou.

Naša stranka: Tražimo smjenu Aide Pilav, predsjednice Kriznog štaba Kantona Sarajevo

0

Predsjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Aida Pilav uzela je godišnji odmor u jeku vrhunca pandemije koronavirusa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Klub Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, reagovao je na ovu informaciju:

“U trenucima kada Kanton Sarajevo ima više zaraženih nego država Slovenija, predsjednica Kriznog štaba uzima godišnji odmor te odlazi izvan države, umjesto da radi svoj posao. Kada se svim građankama i građanima preporučuje da ne napuštaju granice BiH bez prijeke potrebe, nevjerovatno je da osoba koja je zadužena za upravljanje kriznom situacijom kantona s najvećim brojem zaraženih odluči otići na godišnji odmor.

Zbog svega navedenog, zahtijevamo smjenu Aide Pilav s mjesta predsjednice Kriznog štaba i imenovanje osobe koja će odgovorno upravljati krizom te adekvatnim mjerama doprinijeti kontroli i stabilizaciji stanja u našem kantonu. Tražit ćemo da se Skupština Kantona Sarajevo o ovome izjasni na narednoj sjednici, 20. avgusta.”

Opozicija u KS: Prestanite zataškavati katastrofalno rukovođenje krizom

0

Hitnu sjednicu Skupštine KS zbog pogoršane epidemiološke situacije tražili su opozicioni klubovi u Kantonu Sarajevo – Narod i pravda, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Nezavisna bosanskohercegovačka lista – samostalni zastupnici. Ovaj zahtjev odbili su pripadnici vladajuće većine u Kantonu Sarajevo, bez davanja adekvatnih razloga. Redovnu sjednicu zakazali su tek krajem mjeseca, što pokazuje potpunu nepovezanost sa stvarnošću, smatraju pripadnici opozicije u Kantonu Sarajevo:

“Broj zaraženih u Kantonu Sarajevo svakodnevno raste, stanje u glavnom gradu BiH je najgore od početka pandemije, građani i građanke su u strahu. Održavanje hitne sjednice nikada nije bilo potrebnije. Trenutna situacija je crveni alarm, a vladajuća većina traži više vremena za pripremanje sjednice.

Sve dok je zdravstveni sistem pred kolapsom, jer zdravstveni radnici rade mjesecima bez odmora, dok nema osobe na čelu Ministarstva zdravstva i dok građani i građanke nisu upoznati sa putem pacijenta nemate pravo na traženje više vremena. Odbijanje hitne sjednice Skupštine na kojoj biste nam morali odgovoriti na pitanja koja zanimaju i građane i građanke samo je pokušaj zataškavanja katastrofalnog rukovođenja ovom krizom.

Jasno je da su za pogoršanje krize odgovorni apsolutno svi nivoi vlasti, ali to ne amnestira vladajuću većinu u Kantonu Sarajevo!”

Naša stranka Centar: Ajnadžiću možeš kako hoćeš, ali i ne dokle hoćeš

0

Nakon današnjeg barbarskog pokušaja uklanjanja skulpture iz Parka Hastahana, reagirali su iz Naše stranke Centar i pozvali načelnika Ajnadžića da građanima i građankama Sarajeva da odgovore.
1. Ako je Hastahana danas zona gradilišta, gdje je ograda, gdje je tabla, gdje su podaci koji zakonom na gradilištu trebaju biti?
2. Ako je skulptura razmontirana da bi promijenila lokaciju, koje su mjere zaštite ovog autorskog djela poduzete, ko je vršio nadzor nad ovom demontažom i gdje će skulptura biti skladištena do konačne lokacije?
3. Da li je autor saglasan i da li je grad Fridrichshafen informisan o ovom skrnavljenju?
4. Koja je konačna lokacija “Zvjezdanog puta”?

Načelniče Ajnadžiću, poštedite nas pogrešnih odluka koje trajno uništavaju izgled grada a u konkretnom slučaju i međunarodni ugled Grada!