Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Samir Fazlić, vijećnik Naše stranke u Centru, zatražio je od nadležne službe i kabineta načelnika cjelovitu informaciju o stepenu izrade i problemima oko Regulacionog plana Kvadrant B Marindvor.

“Svjedoci smo da u posljednje vrijeme raste pritisak na ubrzani proces izrade Regulacionog plana od strane potencijalnih investitora, ali i pojedinih natpisa u novinama u kojima se spominju i da su zaštićene zgrade na prodaju, kao što je naprimjer Električna centrala. Aktuelizirana je i problematika izgradnje Koncertne dvorane, a sve je začinjeno najavom da će se javna rasprava na području Općine u MZ Marindvor-Crni vrh organizovati u avgustu”, ističe Fazlić.

Vijećnik Naše stranke ističe da će vezano za ovaj regulacioni plan postaviti pitanje i u Gradskom vijeću.

“Važno je da dobijemo informacije dokle se odmaklo s ciljem ubrzanja aktivnosti oko izrade Izmjena i dopuna RP Marin Dvor Kvadrant B i utvrdimo u kojoj fazi je Zavod za planiranje trenutno. Također, nedopustivo je da se redovnejavne rasprave po ovako bitnim pitanjima zakazuju u vrijeme godišnjih odmora ili što je jednako čest slučaj u radno vrijeme, a na šta bi mogli uticati i Komisija za urbanizam GV, a potom i Gradsko vijeće, budući da učestvuju u kreiranju plana aktivnosti kod izrade planske dokumentacije”, dodao je Fazlić.

“Ova problematika traži od predstavnika građana u zakonodavnim organima da pristupe krajnje ozbiljno, i mi ćemo nastaviti pratiti izradu i obavještavati građane, ne dozvoljavajući da jedan od najvažnijih dijelova grada i općine bude “kreiran” prema željama načenika, gradonačelnika i investitora a bez učešća javnosti i bez da se saslušaju i interesi građana, budući da se radi o centru ne samo glavnog grada, nego i države. Radi toga, i radi potrebe da zaštitimo interese građana, ova informacija mora na cjelovit način odgovoriti u kojoj fazi i na koji način općinske vlasti pokušavaju riješiti očito velike apetite potencijalnih investitora”, zaključio je Fazlić.