Na jučerašnjoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti grada Sarajeva razmatran je trosmjesečni izvještaj o pripremi za Evropski omladinski olimpijski festival (EYOF) koji bi trebao biti održan 2019. u Sarajevu.

Iako je zaključeno da postoji pomak, još uvijek nisu riješeni mnogi problemi počev od finansiranja, organizacionih i tehničkih preduvjeta za organizaciju ove manifestacije.

Stoga je na prijedlog Samir Fazlića, člana Odbora za društvene djelatnosti ispred Naše stranke, usvojen zaključak da se od Gradskog vijeća zatraži sazivanje tematske sjednice po pitanju organizacije EYOF-a. „Na tematskoj sjednici bili bi izneseni svi problemi, mogućnosti njihovog rješavanja i trebali bi se usvojiti smjernice za rješavanje svih bolnih tački, počev od lokalnog do kantonalnog nivoa“, kazao je Fazlić.

Na sjednici Odbora razmatran je i Izvještaj o podršci projektima iz oblasti kulture od značaja za grad Sarajevo. Konstatovano je da treba vratiti na snagu Odluku o kulturnim manifestacijama od interesa za grad Sarajevo, koja je stavljena van snaga.

„Nakon presude Ustavnog suda FBiH, Gradu su vraćena finansijska sredstva, koja su nedostajala za provođenje Odluke, te sada ne postoji razlog da je gradska uprava drži van snage. Tražili smo od gradonačelnika Ive Komšića (SDP) da se u rebalansu budžeta izdvoje sredstva za kulturu. U postojećem budžetu izdvojeno je samo 50 hiljada KM za SFF, koji to zaslužuje, ali s obzirom da Grad ima najveći budžet u toku ovog mandata (13,8 miliona KM), treba za razne kulturne manifestacije izdvojiti mnogo više novca“, pojasnio je Fazlić.