Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća u Centru Samir Fazlić je ispred Kluba Naše stranke podnio inicijativu da se  Osnovnoj školi “Silvije Strahimir Kranjčević” obezbijedi nesmetan rad u objektu gdje se trenutno nalazi, koju je Vijeće jednoglasno usvojilo.

“Inicijativu sam podnio u ime Vijeća roditelja i važno je da se utvrdi strateško opredjeljenje Općinskog vijeća da će ovoj osnovnoj školi biti obezbijeđen opstanak na postojećoj lokaciji i u pravnom statusu koji škola ima već šest decenija”, rekao je Fazlić

Vijećnik Naše stranke ističe da je ovo važno uraditi prije početka nove školske godine.

“Na posljednjem okupljanju roditelja i građana iskazana je bojazan da do 30.6. 2017., kada se već moraju pripremati za narednu školsku godinu, neće biti riješen njihov status. Nadam se da će  ova inicijativa dobiti na značaju nakon što ju je Općinsko vijeće u Centru sada jednoglasno izglasalo, što znači da će Vijeće u punom kapacitetu raditi u narednom periodu na iznalaženju rješenja poštujući zakonske odredbe”, dodao je Fazlić.