Nakon što je Ured za reviziju institucija FBiH objavio negativan izvještaj o finansijskom poslovanju Grada Sarajeva, oglasio se Samir Fazlić, predstavnik Naše stranke u Odboru za društvene za djelatnosti.

„Nenamjensko trošenje 1,4 miliona KM bez ugovora u Olimpijskom bazenu Otoka, revizori su ocijenili kao nezakonski postupak. Također, ugovor o ustupanju imovine ne postoji, jer se bazen u knjigama vodi još uvijek kao objekat u izradnji. Dalje, ugovor o korištenju Vijećnice suštinski je loš, jer Grad investira u Vijećnicu, dok Olimpijski bazen kupi kajmak u vidu naplaćivanja usluga“, kazao je Fazlić.

Revizori su ustanovili, kaže Fazlić, da stručne službe Grada nezakonito zapošljavaju nove kadrove što dovodi do osnovane sumnje da se novac troši bez transparentnih kriterija.

„Smatrajući da je ovaj izvještaj kruna lošeg rada gradonačelnika Ive Komšića (SDP), Naša stranka će na idućoj sjednici Gradskog vijeća tražiti da se ova tačka stavi na dnevni red kako bi Gradsko vijeće intervenisalo i poduzelo mjere za zaštitu gradske imovine“, zaključio je Fazlić.