Na inicijativu zastupnika Dennisa Gratza kojom traži da se izvrši Studija procjene uticaja željezare ArcelorMittal Zenica na privredu, stanje okoliša i zdravlje ljudi u BiH, pozitivno je odgovorio Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

“Potrebno je da se, ukoliko ostale pozvane federalne institucije izraze svoju podršku, provede multisektorski pristup i koordinirano izradi projektni zadatak za izradu Studije kako bi se tačno definiralo šta se i u kojem roku očekuje od Studije. Naprimjer, osim analize aktuelnog stanja potrebno je neizostavno da se ponude različiti scenariji i rješenja za naredne aktivnosti koja bi obuhvatala i socio-ekonomski i svaki drugi aspekt”, stoji u odgovoru direktora Fonda za zaštitu okoliša.

“Fond je kao finansijska institucija spreman i pozvan da finansira dio troškova izrade studije, ali je potrebno uključiti i Ministarstvo za zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona imajući u vidu činjenicu kako se 70% sredstava prikupljenih u Fondu za zaštitu okoliša FBiH po osnovu obračuna naknada za zagađivače zraka direktno prebacuje nadležnim kantonalnim ministarstvima”, stoji u dopisu Fonda.

Fond se kao institucija susreće s teškoćama u radu jer vrlo ozbiljno pristupa problematici zagađenja okoliša od strane ArcelorMittala, te je u odgovoru naglašeno da predstavnici ove institucije kontinuirano ukazuju nadležnim institucijama na uočene nedostatke.