U organizaciji Fondacije Boris Divković, u nedjelju 6. septembra, održana je tribina pod nazivom “Javna politika i mladi”. Učesnici su imali priliku razgovarati o lokalnim politikama, iskustvima vijećnika/ca, javnom zagovaranju i kako mladi mogu utjecati na promjene u lokalnoj zajednici i šire.
Jedna od tema ove javne tribine bila je i  “Mladi kao učesnici u predizbornim kampanjama u svojim političkim partijama” o kojoj je izlagala Amela Topuz, najmlađa vijećnica Naše stranke.
“Moram priznati da mi je velika čast i zadovoljstvo što na temu mladih mogu razgovarati sa mladima i što kroz svoj vlastiti primjer mogu ohrabriti mlade da se počnu baviti politikom, tačnije rješavanjem problema u njihovim lokalnim zajednicama”, rekla je Topuz.
“Svjesna sam da probleme mladih ne mogu i ne žele riješiti starije generacije, stoga ovim predavanjem želim pružiti maksimalnu podršku mladima ne samo da budu na listama, nego da budu ujedno i izabrani”, dodala je Topuz.