Fondacija Boris Divković iz BiH uz podršku CIS-a (Centre Party International Foundation) iz Švedske, organizuje jednogodišnji politički obrazovni program namijenjen mladim ljudima iz liberalnih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Makedonije. Akademija obuhvata tri modula, od kojih jedan podrazumijeva studijsku posjetu EU parlamentu u novembru 2016. Rezultat Akademije će biti implementacija projekata koje će polaznici/e pripremiti do kraja održavanja Akademije. Cilj rada ove Akademije jeste osnaživanje mladih ljudi, politički aktivnih, te pružanje znanja i vještina koje će im pomoći u njihovom daljem političkom angažmanu u političkim strankama ali i političkom životu zemalja iz kojih dolaze. Poseban fokus će biti na obrazovanju u skladu sa liberalnom političkom ideologijom, povijesti i načinima na koje se manifestira u zemljama regiona.

Prvi modul Akademije trenutno je završen u Mostaru, a teme koje su obuhvaćene programom su vezane za povijest liberalizma, demokratiju i vladavinu prava, novu političku kulturu kao preduvjet društveno-političke preobrazbe, političke sisteme i ideološki spektar stranaka u regionu sa fokusom na liberalnu ideologiju, ljudska prava i demokratiju, tranzicionu pravdu, ulogu mladih u političkom životu i promovisanju liberalne političke kulture te organizovanje mladh u liberalnim političkim strankama i usklađivanje politika, dokumenata i aktivnosti u skladu sa liberalnom poltičkom ideologijiom.

Predavači  i predavačice dolaze iz oblasti političkih nauka, kao što su prof. Nedžma Džananović Miraščija i prof. Nermina Mujagić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, iz oblasti filozofije prof. Tarik Haverić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, iz oblasti teologije, Alen Kristić, iz oblasti ljudskih prava Ena Bavčić iz organizacije Civil Rights Defenders iz Švedske te iz oblasti političkog djelovanja mladih liberela, kao što su Vedrana Gujić ispred LYMEC-a i Ivan Nekić iz HNS-a.  Prvi dan akademije pridružio nam se predsjednik Naše stranke Predrag Kojović koji je govorio o ulozi Naše stranke u političkom životu BiH i njenom pridruživanju ALDE-u, mreži liberalnih evropskih stranaka.

Bitan segment ove političke akdemije jeste praktični dio koji se odnosi na interaktivna predavanja  i radionice tokom kojih učesnici i učesnice imaju priliku da sami kreiraju programe i aktivnosti koje su bitne za njihov dalji politički angažman. Ova akadamije im pruža mogućost da upoznaju mlade članove i članice iz političkih stranaka iz regiona sa kojima dijele iste politike i pomažu u jačanju liberalne poltičke prakse u regionu.

Članovi i članice Naše stranke koji ove godine sudjeluju u programu su Lamija Tiro, predsjednicaForuma mladih NS Sarajevo, Ismar Sadiković, predsjednik Foruma mladih NS Tuzla, Adi Pašić, predsjednik Foruma mladih NS Zenica, Mumin Čelik, član Foruma mladih Sarajevo i Ediba Čutuna, članica Opštinskog odbora Novi Grad.