Prošle sedmice je u prostorijama Centrale Naše stranke održan konsultativno-osnivački sastanak članova Savjeta za sigurnosna/bezbjednosna pitanja Naše stranke. Sastanak je organizovao povjerenik za osnivanje savjeta, Darko Ivić. U rad Savjeta su uključeni članovi i članice NS koji su profesionalno usmjereni na pitanja kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj i radnoj atmosferi uz iznošenje niza prijedloga o načinu rada. Na narednom zasjedanju Savjet će razmatrati Poslovnik o radu. Tokom rada će ovaj Savjet obrađivati sigurnosno interesantne teme, tretirati aktuelne događaje koji imaju posljedice po sigurnost građana i građanki Bosne i Hercegovine, te pružati podršku u pripremi komentara i upućivanju inicijativa iz oblasti sigurnosti za naše zastupnike/ice i vijećnike/ice.

Prvi zadaci Savjeta su pripreme komentara na Prijedlog Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, pitanje saobraćaja u mirovanju u Kantonu Sarajevo, kao i pitanja koja se vezuju za  imovinsko-pravne delikte.

U Savjetu su angažirani kvalitetni kadrovi kojima su pitanja sigurnosti bliska, te koji imaju i profesionalno iskustvo u oblasti sigumosti. Riječ je o mladoj ekipi, koja je spremna raditi konstruktivno, te je ovo put kojim trebamo ići u maksimalnom korištenju kapaciteta kako unutar stranke, tako i među nestranačkim ljudima koji nam žele pomoći, a sve u svrhu boljih rješenja i adekvatne pripreme naših politika, te naših izabranih predstavnika na svim razinama vlasti. Savjet radi u duhu demokratničnosti i parlamentarizma, pa sve odluke i zvanična mišljenja donosi konsenzusom.