Delegat Naše stranke u Domu naroda Edin Forto uputio je amandman na Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo, kojim traži da se dobit Agencije preusmjeri u fondove podrške zdravstvu i studentima.

„Prilikom podnošenja izvještaja Agencije za bankarstvo, mi smo u Federalnom parlamentu najavili ovu izmjenu. Za 2015. Agencija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu milion maraka, a za prekršaje banaka je naplatila 277 hiljada maraka. Riječ je o značajnim iznosima, koji banke, mikrokreditne organizacije i sl. plaćaju na osnovu propisanih naknada, a ne kreiranja nove vrijednosti od strane Agencije, zbog čega bi bilo neopravdano zadržavati ta sredstva unutar Agencije“, kaže Forto.

Fortin amandman predviđa da se dobit preusmjeri prema Federalnom fondu solidarnosti u iznosu od 70%, te Fondu za studentske zajmove FBiH u iznosu od 20%. Za narednu godinu Agenciji je dovoljno da prenese 10% sredstava od dobiti.

„Agencija je trošila dobit na nabavku opreme koju već ima i nije joj potrebna. Novac se izdvajao za dobavljače skupocjenih servera i hardvera, koji su za obim operacija Agencije nepotrebni. Mnogo pravednije i korisnije bi bilo da ta sredstva većim dijelom idu tamo gdje su potrebna – u zdravstvo i obrazovanje, od čega će imati koristi ovo društvo čija su dva navedena stuba (zdravstvo i obrazovanje) ozbiljno finansijski ugroženi. Očekujemo podršku svih političkih subjekata u Parlamentu FBiH za ovaj amandman“, zaključuje Forto.